VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verkopen in vrije val

Ze dachten de zaken aardig op de rails te hebben bij elektronicaconcern Neways. Maar de recessie heeft het tij behoorlijk doen keren.
Een verlies over 2008 dat doorzet in de eerste maanden van dit jaar, ondanks het schrappen van banen.
Banken die de kredieteisen aanscherpen. En dan is er ook nog de knellende afhankelijkheid van de halfgeleiderindustrie.

Een weinig vrolijke lading cijfers. De omzet van Neways is afgelopen jaar fors gedaald van 281 miljoen euro in 2007 naar 243 miljoen en deze trend heeft zich het eerste kwartaal van dit jaar voortgezet. Ook het nettoresultaat tuimelde van 14,5 miljoen euro winst in 2007 naar een verlies van 0.5 miljoen.

Om quitte te spelen zou Neways een break-even omzet van 210 miljoen moeten realiseren. De onderneming heeft echter de eerste twee maanden met verlies gewerkt. Hieruit kan men concluderen dat de verkopen per maand lager dan 17,5 miljoen (break-even point) bedragen. Bij geen herstel zou de omzet voor 2009 belangrijk lager kunnen uitvallen dan die van vorig jaar.

Indien de verkopen zich negatief blijven ontwikkelen, 10 miljoen minder omzet is gelijk aan 4 miljoen minder cashflow, kan er een liquiditeitsprobleem ontstaan.

Duurder krediet
De bank heeft waarschijnlijk om deze redenen de kredietvoorwaarden nu gekoppeld aan resultaat en cashflow. Tevens is het beschikbaar gestelde rekening-courant krediet van veertig miljoen euro teruggebracht naar 25 miljoen en werd de opslagfactor op de Euribor verhoogd met 0.4 procent.

Neways weigerde meer informatie te geven over de nieuwe convenanten met de banken. Vincent de Bok, voorzitter van de raad van bestuur, liet wel weten dat het terugbrengen van de kredietlijn met vijftien miljoen euro niets te maken had met Neways maar dat de bank zelf haar financiële positie wilde verbeteren. De hogere toeslag op de Euribor wordt gecompenseerd door een lagere Euribor zodat uiteindelijk minder rentelasten te betalen zijn.

Kwetsbaar
Ondertussen is Neways nog steeds zeer afhankelijk van de omzet aan de halfgeleiderindustrie. De lagere omzet van afgelopen jaar is praktisch volledig toe te schrijven aan deze bedrijfstak. De strategie om hiervan minder afhankelijk te zijn verloopt slechts langzaam.

Neways mikt op hogere omzetten in de medische- , defensie- en telecom sectoren. De technische problemen die zich in verleden met de leveringen aan de defensie voordeden zijn helemaal op gelost. Op het einde van het jaar heeft men een meerjarige opdracht voor het Boxer project (defensie) verkregen. Dit jaar zullen de eerste leveringen plaats hebben en zou men voor de komende zeven jaar 10 miljoen euro aan extra omzet genereren.

Dividend en beloning
Gezien het negatieve resultaat werd het voorstel voor het niet uitbetalen van een dividend met een grote meerderheid van stemmen goed gekeurd.

De VEB stemde tegen de goedkeuring van de opties aangezien, net zoals in het verleden, geen prestatie criteria voor het bestuur vereist zijn. Ook de herbenoeming van aftredend commissaris, de heer van der Leegte, werd op grond van de maximale zittingstermijnen afgewezen. Er waren slechts zeer weinig tegenstemmers voor deze agendapunten.

Overname
Neways kiest ook voor de vlucht naar voren in deze moelijke tijd. Het bedrijf is in gesprek over de overname van Bosch Security Systems. De overnameprijs is zeer gelimiteerd en heeft geen essentiële invloed op de liquide middelen. Voorraden zouden niet overgenomen worden en afrekening van toekomstige leveringen zou plaats vinden op kostenbasis. De transactie zou direct winstgevend zijn en in de toekomst aanvullende mogelijkheden scheppen.

De toekomst
Het is duidelijk dat het bedrijf uit Son dit jaar alle zeilen zal moeten bijzetten.
Neways heeft het afgelopen jaar 300 arbeidsplaatsen gesaneerd en ook voor het lopend jaar wordt er op het personeelsbestand gekort. Tevens zal men proberen het werkkapitaal zo laag mogelijk te krijgen. De precaire situatie zal slechts verbeteren indien de vraag uit de halfgeleiderindustrie aantrekt.