VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groter Rood moet zich nu bewijzen

Na drie jaar onderhandelen kocht technologiebedrijf Rood Technology branchegenoot Microtec. Die overname dateert van juni 2008, nog voor de markten instorten.

Toch ziet RoodMicrotec, zoals het bedrijf na de overname heet, geen reden af te schrijven op de overname. En ook de verslechterde financiële positie is een tijdelijke kwestie, meent bestuursvoorzitter Nijhuis.

“RoodMicrotec is een veel sterkere onderneming dan in het verleden”, zegt bestuursvoorzitter Philip Nijenhuis bij aanvang van de aandeelhoudersvergadering (ava). En hij nam de tijd om zijn bewering kracht bij te zetten.

Eerst de feiten
In juni 2008 nam het toenmalige Rood Technology branchegenoot Microtec over. De ontstane combine moest zo een robuustere rol kunnen spelen in de competitieve wereld van hoog technologische apparatuur. Toch lijkt de timing van overname ongelukkig en de overnamesom (ruim drie miljoen euro) fors.

De overname laat een forse erfenis achter op de balans in de vorm van 1,8 miljoen euro goodwill. Dat lijkt een royaal hoeveelheid nu de bij aankoop verwachte financiële doelstellingen niet gerealiseerd kunnen worden.  Financieel directeur Sebastiaan Hollenberg liet weten dat de omzet en winstverwachtingen weliswaar waren verslechterd, maar niet dusdanig dat een afwaardering nodig was.

Na enig doorvragen van aandeelhouders werd min of meer duidelijk dat de accountants de hun toegestane speelruimte goed hebben benut om een afwaardering uit de weg te gaan. En dan zijn er nog de synergievoordelen, het toverwoord bij overnames. Die werden ten tijde van de aankoop getaxeerd tussen 1 en 3 miljoen euro. Topman Nijenhuis kon hier nu weinig meer concreets over zeggen dan “dubbele managers kunnen eruit.

Transformatieproces
Rood is “groot” geworden met het verlenen van testdiensten aan zogenoemde “integrated device manufacturers”, maar dat kunstje wordt nu stukken goedkoper gedaan door de Chinezen. De nieuwe combinatie RoodMicrotec focust zich nu meer op bedrijven die chips in Europa blijven ontwikkelen maar ze zelf niet produceren, ofwel “fabless” halfgeleidersbedrijven.

Volgens een optimistische Nijenhuis groeit deze markt nog steeds jaarlijks met 25 procent. Even rooskleurig zijn volgens de topman de vooruitzichten voor de supply chain managementtak. In deze divisie - die chipproducenten helpt bij het oplossen van communicatieproblemen die ontstaan bij het uitbesteden van (test)diensten aan partijen in het buitenland – ziet de topman een mooie toekomst.

De omzet van de fout-analysedivisie, die defecten in chips opspoort en vervolgens corrigeert, steeg  met 91 procent. Bij elkaar groeide de omzet als gevolg van de overname van 9,5 miljoen euro in 2007 tot 13 miljoen in dit boekjaar. Een mooie groei, die echter niet kon voorkomen dat er net als vorig jaar nauwelijks winst werd geboekt (0,084 miljoen euro).

Afschrijftrucje

Verder baart de solvabiliteit van het testhuis zorgen. De solvabiliteitratio nam als gevolg van de overname af tot 28,2 procent. Ook de nettoschuldpositie – de rentedragende schulden minus cashgeld – steeg met 30 procent tot 4,7 miljoen in het boekjaar. Nijenhuis zag dit niet als een groot probleem en voorspelde dat de solvabiliteit in de komende jaren richting de 50 procent kan gaan. De reden: de investeringen in vaste activa zullen fors lager liggen dan de afschrijvingen (niet-cashuitgaven) hierop.

De investeringen kunnen omlaag (tot 30 procent) omdat door de fusie kapitaalgoederen beter kunnen worden benut. Het gevolg is dat de vrije kasstroom verbetert waardoor ruimte is om schuld af te lossen. Het versneld afschrijven brengt wel met zich mee dat er verborgen waarde zit in de balans, de machines zijn namelijk meer waard dan waarvoor ze in de boeken staan. Volgens Hollenberg was dit een reden dat de accountant niet overging tot een afwaardering op goodwill.

Statutengestuntel
Het laatste puntje op de agenda wilde president-commissaris Cees Koot snel afhameren. Het betrof een uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal van 35,9 miljoen euro tot 50,0 miljoen euro. Koot motiveerde dit door te wijzen op de expansiedrift in de komende jaren.

Het was gênant dat de VEB er op aan moest dringen dat er voor deze uitbreiding een statutenwijziging nodig was die niet was gepresenteerd aan de aandeelhouders. Gelukkig steunde Hollenberg de VEB en na wat gesteggel achter de bestuurstafel bleek dat er toch een statutenwijziging voor nodig was. Al met al een behoorlijke slordigheidfout.