VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Randstad ziet nog geen licht aan het einde van de tunnel

Randstad bereidt zich voor op het ergste. De Diemense uitzender wil alle beschikbare geldmiddelen in huis houden en zal voor het eerst in haar geschiedenis geen dividend uitkeren. Dit besluit viel slecht bij een aantal aandeelhouders.

Zij vrezen dat Randstad hierdoor reputatieschade kan gaan leiden. Ter geruststelling gaf bestuursvoorzitter Ben Noteboom aan dat Randstad zo snel mogelijk het vorig jaar gepresenteerde dividendbeleid (minimaal 1,25 euro per aandeel) in ere wil herstellen.

Grote vraag is natuurlijk welke criteria Randstad daarbij hanteert. Volgens Noteboom moet het bedrijf in ieder geval zijn schulden verlagen: de nettoschuld moet worden teruggebracht tot ongeveer de hoogte van het bedrijfsresultaat. En ook moet de markt weer tekenen van groei laten zien.

Onzekerheid
Een jaar zonder dividend komt niet zozeer door een gebrek aan cashmiddelen, zo lichtte financieel directeur Robert van der Kraats toe. Het belangrijkste argument was dat Randstad niet weet hoe lang deze recessie gaat duren. De schuldratio (nettoschuld gedeeld door het bedrijfsresultaat, ebitda) ligt nu met 1,8 net onder de 2 die Randstad zichzelf als maximum heeft gesteld. Randstad wil voorkomen dat de ratio bij een langdurige recessie daarboven uitkomt.

Door geen dividend te betalen houdt de uitzender 200 miljoen euro in kas en dat is op een totale netto schuld van 1,65 miljard veel. Van der Kraats gaf ook aan dat enkele grootaandeelhouders schoorvoetend hadden ingestemd met dit voornemen, maar kon niet ontkennen dat er ook een aantal was dat hun aandelen had verkocht.

Overname Vedior
Over de wat ongelukkig getimede overname van branchegenoot Vedior was Noteboom beduidend minder toeschietelijk. Volgens hem krijg je zo'n kans niet vaak en aangezien het management van Vedior ook voorstander was van de overname, verwachtte Noteboom een snelle integratie.

De snelheid lijkt er inderdaad redelijk in te zitten: alleen in Frankrijk, Italië en Spanje kon Randstad op wettelijke gronden pas in 2009 beginnen met de integratie. In alle andere landen is de integratie al in 2008 afgerond, zo meldde Noteboom zijn aandeelhouders. De integratie ligt voor op het schema, de synergievoordelen zijn hoger dan verwacht en Noteboom denkt in september van dit jaar alle geprognosticeerde kostenvoordelen te hebben gerealiseerd.

Reorganiseren en integreren
Wel erkende hij dat tegelijkertijd integreren en herstructureren in tijden van ongekende tegenwind een lastige opgave is. De forse reorganisatie, die vooral een forse reductie in de personeelskosten moet opleveren, is nodig omdat de recessie veel dieper is dan Noteboom en zijn collega-bestuurders hadden aangenomen.

Randstad had scenario's opgesteld op basis van een daling van de omzet van 5 procent in 2008, 10 procent in 2009 en nog eens 10 procent in 2010. Maar in januari van dit jaar was er al een omzetdaling van 24 procent en februari was al even slecht. In januari van dit jaar zijn de personeelskosten wederom met negen procent verlaagd en Randstad zal onmiddellijk blijven inspelen als de markt verder verslechtert.

Het reduceren van de personeelskosten kan makkelijk doordat Randstad in de eigen organisatie ook veel gebruik maakt van haar eigen flexibele dienstverlening. Voortdurend probeerde het bestuur de indruk te wekken dat de reorganisatie soepel verliep, maar aan het eind van de vergadering ontschoot Noteboom toch de opmerking dat hij de laatste weken enkele "lastige beslissingen" had moeten nemen. Maar bij deze slip of the tongue bleef het ook, want een toelichting op welke beslissingen hij hiermee bedoelde, gaf hij niet.

De weg vooruit
Randstad stuurt nog steeds primair op marktaandeel met oog voor het rendement. De VEB benadrukte dat vooral het rendement scherp in het oog moet worden gehouden nu Randstad met de overname van Vedior alle 50 landen van de bonte lappendeken van Vedior had overgenomen. Vedior rendeerde aanmerkelijk minder dan Randstad en moet snel op het Randstad niveau worden gebracht.

Noteboom betoogde dat aanwezigheid in al deze landen geen wetmatigheid was en sloot niet uit dat hij op korte termijn gaat beslissen om zich uit enkele landen terug te trekken, zoals hij onlangs al in Finland had gedaan. Ook Portugal is inmiddels afgestoten, maar dit kwam doordat de Europese Mededingingsautoriteit Randstad daartoe had gedwongen.