VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vraag en antwoord over machtigingen Fortis-vergadering

We zijn er bijna. De VEB vindt het in het belang van aandeelhouders Fortis als de verkoop van delen van Fortis aan BNP Paribas doorgaat. Zo kan er bij Fortis weer gebouwd aan een gezonde onderneming die waarde creëert voor haar aandeelhouders. Wilt u ons weer steunen?

Ondertussen gaat de VEB door om recht te halen voor de schade die aandeelhouders in het verleden geleden hebben door de verkoop onder dwang van stukken Fortis aan de Nederlandse en Belgische staat.

De VEB heeft de steun van u, aandeelhouder Fortis, tijdens deze vergaderingen hard nodig.

Het is voor de toekomst van Fortis en voor compensatie van (voormalige) aandeelhouders van groot belang dat de VEB een stevig stemgeluid kan laten horen.

Machtig de VEB daarom om uw belangen te behartigen. Lees hieronder hoe gemakkelijk dat kan


Ik wil de VEB machtigen namens mij te stemmen op de BAVA's van Fortis op 28 en 29 april 2009. Hoe werkt dat?

Voor beide vergaderingen moet u een volmacht afgeven. Als u onderstaande uitleg stap voor stap volgt, kost dit niet meer dan tien minuten tijd.

Stap 1: Volmacht Utrecht

Neem contact op met de bankinstelling waar u de aandelen Fortis in depot heeft en geef
daarbij aan dat u de VEB (voor de beide vergaderingen van Fortis) wilt machtigen.

Uw volmacht aan de VEB voor de vergadering in Utrecht wordt nu geregeld. U hoeft niets meer te doen.
Uw bankinstelling geeft dit door aan Fortis. Fortis informeert vervolgens de VEB dat u de VEB heeft gemachtigd. Indien u van uw bankinstelling een toegangsbewijs ontvangt hoeft u dit niet door te sturen naar de VEB.

Stap 2: Volmacht Gent

Tijdens stap 1 heeft u aan uw bankinstelling gemeld dat u de VEB wil machtigen om te stemmen tijdens de vergaderingen in Utrecht én Gent. Voor de machtiging van de Gentse vergadering moet u nog één extra stap zetten.

) en vul de ontbrekende gegevens in bij de roodomlijnde vakken.

 
Het gaat hierbij om uw naam- en adresgegevens vullen en het aantal aandelen Fortis dat op dit moment in bezit hebt. Uw aandelenbezit Fortis op 14 oktober hoeft u niet in te vullen.

U hoeft alleen de rood omlijnde velden in te vullen. De VEB gaat immers namens u stemmen. Stuur het uitgeprinte, ingevulde en ondertekende formulier (het origineel!) voor 20 april 2009 naar (vergeet de postzegel niet):

Fortis SA/NV
Corporate Administration - 1WA2A
Koningstraat 20 - 1000 Brussel - België

Kan ik, als ik de VEB machtig namens mij te stemmen, zelf bij de vergadering aanwezig zijn?
Ook als u de VEB machtigt, kunt u zelf aanwezig zijn tijdens de vergaderingen. Let er dan op dat u ten minste één aandeel voor uzelf in uw depot achterlaat. Vergeet niet dat u zich dan moet registreren. U dient zich dan alsnog met dit ene aandeel aan te melden voor de vergadering volgens de gebruikelijke procedure.

U heeft vervolgens op grond van dit ene aandeel toegang tot de vergadering. U ontvangt in principe een registratiebewijs. Mocht dit niet zo zijn, dan u staat bij Fortis geregistreerd en heeft derhalve toegang tot de vergadering.

Mijn bank werkt niet mee aan het verstrekken van een volmacht. Kan de VEB mij helpen?
De VEB heeft contact opgenomen met verschillende banken om uit te zoeken of er onduidelijkheid bestaat over het machtigen. Waar mogelijk hebben we deze onduidelijkheid verholpen. Een bank moet u helpen bij het verlenen van een machtiging aan iemand anders.

Een machtiging aan de VEB is echter alleen geldig als uw bank aan Fortis kenbaar maakt dat u de VEB wenst te machtigen. Wij kunnen dit niet zelf bij Fortis aangeven, ook al beschikken wij over uw schriftelijke toestemming. U zult uiteindelijk met uw bank overeenstemming moeten bereiken.

Klopt het dat een aandeel aangekocht op de beurs van Amsterdam enkel toegang verschaft tot de Utrechtse aandeelhoudersvergadering? Klopt het dat een aandeel aangekocht op de beurs van Brussel enkel toegang verschaft tot de Belgische aandeelhoudersvergadering?
Nee. Ieder aandeel Fortis geeft de aandeelhouder het recht op toegang tot en stemmen tijdens beide aandeelhoudersvergaderingen. Het is hierbij niet relevant op welke beurs u dit aandeel heeft gekocht. U kunt al uw aandelen dus voor beide aandeelhoudersvergaderingen aanmelden.

Op hoeveel aandelen mag ik straks stemmen?
Fortis wil alle aandeelhouders laten stemmen die op 21 april 2009 aandeelhouder laten zijn. Modrikamen heeft de rechter gevraagd alleen aandeelhouders die op 14 oktober 2008 en op 21 april 2009 nog steeds aandeelhouder zijn, stemgerechtigd te verklaren. Als de rechter Fortis gelijk geeft dan kunt u stemmen op de aandelen die u op 21 april 2009 in bezit heeft. Geeft de rechter Modrikamen gelijk dan kunt u stemmen op het aantal aandelen dat u had op 14 oktober 2008 en nu nog steeds heeft. Daarom is het van groot belang dat u precies aangeeft hoeveel aandelen u hield op 14 oktober 2008 en hoeveel aandelen u nu heeft.

Wat gaat de VEB stemmen tijdens de BAVA's in april?
Gezien de lichte verbetering voor Fortis Holding en haar aandeelhouders en de veranderende marktomstandigheden, steunt de VEB het nieuwe akkoord. Het is positief voor aandeelhouders in Fortis als een einde komt aan de onzekerheid van de laatste maanden.

Voor wat betreft de andere agendapunten zal de VEB alle beschikbare gegevens en scenario's in ogenschouw nemen en in het belang van alle aandeelhouders beslissen voor of tegen de benoeming van bestuurders en de wijziging van de statuten te stemmen.

Hoe ziet de nieuwe deal eruit en wat vindt de VEB ervan?
In het nieuwe akkoord krijgt Fortis Bank België een belang van 25% in Fortis Insurance Belgium tegen een bedrag van 1,375 miljard euro. Dit biedt Fortis Holding een sterkere liquiditeitenpositie dan bij de afgestemde overeenkomst, die uitging van een 10%-belang van BNP Paribas in de Belgische verzekeraar. Het 25%-belang wordt verkocht tegen de waardering die er in de aanvankelijke "reddingsoperatie" van begin oktober 2008 aan werd gegeven.

Evenals in de afgestemde transactie krijgt Fortis Holding in het nieuwe voorstel een call-optie op de waardestijging boven de € 68 van de aandelen BNP Paribas die de Belgische staat ontvangt in ruil voor een 75%-belang in Fortis Bank België. Deze call-optie is meer waard geworden geworden vanwege de anti-verwateringclausule. Uitgifte van nieuwe aandelen BNP Paribas kan de huidige waarde van de optie niet neerwaarts aantasten.

Het risico dat Fortis Holding loopt op de SPV - het financieringsvehikel met kredietproducten - wordt verminderd van 1 miljard euro tot 760 miljoen euro. De samenstelling van de SPV verandert echter. Er is inmiddels voor 1 miljard euro van de nominaal 18 miljard euro in de SPV afgelost. Hiervoor in de plaats komt 1 miljard euro aan nieuwe kredieten waarvan de kwaliteit nog onduidelijk is. De kredieten zijn aanvankelijk door BNP Paribas uit de SPV gehouden. Zonder nadere details van deze producten is het niet mogelijk om hier een afgewogen oordeel over te geven. De VEB roept Fortis Holding op spoedig met een gedetailleerd aandeelhoudersmemorandum te komen om alle aandeelhouders de ins en outs van dit hernieuwde akkoord toe te lichten.

De VEB is de afgelopen maanden intensief betrokken geweest bij de het vinden van een aanvaardbare oplossing voor Fortis Holding. De VEB heeft daarbij ingezet op een levensvatbare toekomst voor Fortis Holding en compensatie voor aandeelhouders.

Als de nu voorgestelde overeenkomst voor de Belgische Fortis-onderdelen wordt vergeleken met die van begin oktober 2008, is een duidelijke verbetering zichtbaar. Fortis Holding heeft, met de Belgische en internationale verzekeringactiviteiten en een gezonde kaspositie, de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen als belangrijke Europese verzekeringsmaatschappij. Dit is bereikt, mede door de inzet van aandeelhouders en hun vertegenwoordigers, in een periode waarin het klimaat voor banken en verzekeraars sterk is verslechterd.

In het hernieuwde akkoord wordt expliciet niet gesproken over transacties tussen Fortis Holding en de Nederlandse staat. Daardoor houden de aandeelhouders de mogelijkheid open de Nederlandse staat aan te spreken voor haar optreden in september en oktober 2008. De VEB heeft de Nederlandse staat al laten weten dat de prijs voor de Nederlandse onderdelen van Fortis te laag was en dat de Nederlandse verzekeringsactiviteiten terug moeten naar Fortis Holding.