VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Overheid en verzekeraars brengen OPG desastreus jaar

Een desastreus verlopen 2008 dwingt OPG om haar businessmodel grondig te herzien. De kredietcrisis is nu eens niet hoofdoorzaak nummer een. Het is het beleid van overheid en zorgverzekeraars die de winst deed kelderen.

De apotheken in Nederland waren tot 2007 de grote winstmaker die jaarlijks bijna garant stonden voor zeventig miljoen euro winst. Maar in hun winstgenererend vermogen is behoorlijk de klad gekomen door het bezuinigingsbeleid van de overheid en meer nog door het verrassende preferentiebeleid van zorgverzekeraars.

Een structurele winstval van ruim veertig miljoen euro, die in 2008 inzette, is het gevolg. OPG heeft hierdoor per ultimo 2008 200 miljoen euro moeten afwaarderen op haar Nederlandse apotheken. In feite betekent dit dat in het verleden circa tweemaal teveel voor de apotheken betaald is.

Terwijl OPG van oorsprong een medicijnengroothandel is, is de focus steeds meer komen te liggen op de retailactiviteiten. Zo verzamelde OPG in de loop der jaren een keten van 231 apotheken in Nederland en later nog eens 200 stuks in Polen.

Maar met een marginaal bedrijfsresultaat van zeven miljoen euro rendeert de groothandel nog nauwelijks. Erger nog, eigenlijk hebben de groothandelsactiviteiten net als de apotheken in Polen, met een totaal omzet van 725 miljoen euro, helemaal nooit gerendeerd. Via omzetvergroting en verdere herstructurering moet Polen beter op de rails gezet worden.

Directe levering
Enkele jaren geleden heeft OPG, mede door deze teleurstellende ontwikkelingen, het initiatief genomen voor een derde activiteitenpoot: de directe levering aan huis van geneesmiddelen en andere zorgartikelen aan patiënten (instituten en thuiszorg).

Op deze divisie wordt nu zwaar ingezet, zo meldde chief executive officer Marc van Gelder tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Via kleine en grotere acquisities in Nederland, Duitsland, Scandinavië en meest recent in 2008 in de Verenigde Staten met Bryam Healthcare, is een winstgevende omzet van 780 miljoen euro opgebouwd.

Met een bedrijfsresultaat van 68 miljoen euro over 2008 (12 procent groei in 2008) wordt de klap in apotheken nog wat gecompenseerd.

Wachten op zorgverzekeraars
Wat is nu het antwoord van het bestuur op de dramatische ontwikkeling van de winstgevendheid van de apotheken in Nederland? Samengevat komen deze neer op ‘operational excellence'.

In de eerste plaats wordt gestreefd naar een verbetering van de klantvriendelijkheid met tegelijkertijd een uitbreiding van het serviceniveau door meer voorlichting te geven aan klanten. Een uitbreiding naar ziektepreventie en een betere begeleiding van de patiënt is het doel. OPG verwacht dan wel dat de zorgverzekeraars hiervoor willen betalen: onderhandelingen met hen zijn momenteel in volle gang.

Ten tweede moet de uitstraling en de herkenbaarheid van een ketenapotheek sterk verbeteren en het assortiment van niet voorgeschreven geneesmiddelen worden uitgebreid. Ten slotte staan besparingsprogramma's in de planning die de kosten in 2009 met negen miljoen euro moeten drukken en in 2010 met nog eens vijftien miljoen euro.

Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars zal een aangescherpte strategie voor de apotheken uitgevoerd worden. Wat de verwachtingen voor 2009 betreft, wilde Van Gelder geen concrete uitspraken doen, behalve dan dat in 2009 een omzetgroei van vijf procent wordt verwacht.

Uitbreiding door overnames
Verder biedt de huidige recessie ook kansen om marktaandeel uit te breiden. Gerichte acquisities zijn mogelijk om de directe activiteitenpoot te versterken met bedrijven in Scandinavië, Duitsland en mogelijk de Verenigde Staten - waar Bryam Healthcare - tot nu toe aan de verwachtingen voldoet.

OPG heeft dankzij de tijdige herfinanciering van 160 miljoen euro in augustus 2008 en een mooie kasstroom van ruim 90 miljoen euro een solide balans. Een deel van de concurrentie heeft echter wel liquiditeitsproblemen en zal aan slagvaardigheid hebben ingeboet.

OPG wordt Mediq
Maar ook aan het uiterlijk vertoon wordt wat gedaan. Van Gelder en de zijnen hebben gemeend dat de onderneming een vlag nodig heeft die de nieuwe lading dekt. De naam OPG zal definitief verdwijnen en vervangen worden door de nieuwe merknaam Mediq, wat ook de nieuwe naam op de beurs gaat worden.

Alle apotheken en directe leveringsbedrijven zullen met deze naam worden getooid. Mediq zal ook op de gevel van het nieuwe hoofdkantoor prijken. Binnenkort verrijst aan de A2 bij Utrecht een nieuw onderkomen dat nog het meest lijkt op de futuristische schoen van ING aan de Zuidas.

Los van de verhuizing en de rebranding ligt er voor het nieuwe Mediq een enorme uitdaging om de oude glorie te herstellen.