VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Niet meer kopen maar bouwen

TenCate laat gestage groei zien, maar het plotselinge vertrek van chief financial officer Jan Wegstapel toont aan dat het pad naar groei niet over rozen gaat.
Dit jaar moet de groei van het bedrijf van binnenuit komen.

Wegstapel was slechts twee jaar de financieel eindverantwoordelijke in Almelo nadat hij in 2007 uitgeefconcern Wegener had ingeruild voor TenCate.

Geen aansluiting
Volgens president-commissaris Jan Hovers (oud-topman van Océ en Stork) was het vertrek van Wegstapel te wijten aan "onvoldoende aansluiting tussen zijn persoon en de dynamiek van TenCate". Van een conflict met chief executive officer Loek de Vries was volgens hem geen sprake, maar tussen de regels door bleek wel dat de samenwerking tussen beide heren aanmerkelijk beter had gekund.

Een teken dat Wegstapel niet helemaal gedijde was de ontwikkeling van het werkkapitaal. Terwijl gedurende 2008 het werkkapitaal scherp moest worden teruggebracht, steeg dit juist met 52 miljoen euro tot 262 miljoen euro per ultimo 2008. Wegstapel krijgt als vertrekvergoeding eenmaal zijn basissalaris (358.000 euro) mee.

Zijn tijdelijk opvolger is oude bekende Jaap Lock, die eerder het stokje juist had overgegeven aan Wegstapel en nu uit zijn pensioen is gehaald. De zoektocht naar een nieuwe financieel directeur is inmiddels in gang gezet.

Autonome groei centraal
De omzet van TenCate overschreed in 2008 voor het eerste de grens van één miljard euro, een stijging van 17 procent waarvan 5 procent autonoom. Een betere indicatie voor de transformatie van textielonderneming naar leverancier van hoogwaardige kunststoffen was de stijging van de ebita marge van 8,2 procent naar 9,2 procent.

In 2008 heeft TenCate een aantal ondernemingen overgenomen. Dit jaar staat de uitbouw van de onderneming centraal; autonome groei dus, waarbij de recente overnames zich moeten gaan bewijzen. Hoge verwachtingen heeft Ten Cate daarbij van het vorig jaar overgenomen  dat nieuwe technologie levert op het gebied van coatings..

En eigenlijk kan het bedrijf ook niet anders dan rekenen op autonome groei. De relatief lage beurskoers geeft niet veel ruimte voor een verdere uitbreiding door middel van acquisities.

Ebita marge naar 10 procent
Bij TenCate wordt nu weer sterk gestuurd op de kasstroom en een verdere verlaging van de nettoschuld. In de loop van 2008 stond de kasstroom onder druk en is actie ondernomen.

Toch was het werkkapitaal aan het eind van 2008 veel te hoog, vooral doordat de post debiteuren fors steeg. In het eerste kwartaal van 2009 is dit wel verbeterd, zo meldde Lock.

De nettoschuldratio bedraagt 2,6, maar TenCate wil structureel onder 2,5 uitkomen. De banken staan een factor 3 toe met een incidentele verhoging tot 3,5 gedurende een beperkte periode. Een aantal activiteiten, zoals de defensiemarkt, is betrekkelijk ongevoelig voor de economische crisis en TenCate verwacht bovendien veel van een in infrastructuur investerende overheid.

Desondanks voelt TenCate de druk van de markt, omdat projecten worden uitgesteld en afnemers ook meer op de voorraden letten. Voordeel is dan weer dat de grondstofprijzen momenteel dalen en TenCate door haar groei meer inkoopmacht heeft die juist nu tot uitdrukking komt. Loek de Vries stelde zijn aandeelhouders dan ook een stijging van de ebita marge naar tien procent in het vooruitzicht.