VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders KPN boos over aanpassing beloningsbeleid

Het voornaamste punt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering was de wijziging van het beloningsbeleid. Het jaarverslag vermeldde dat de Raad van Commissarissen het beloningsbeleid aangepast heeft.
Over 2009 en 2010 zijn de maximale lange termijnbonussen verhoogd van 150% naar 200% (voor Scheepbouwer) en van 75% naar 125% van het jaarsalaris (voor de overige bestuursleden).

Dit vanwege de uitdagende doelstellingen van het "Back to growth"-plan - die overigens voor 2008 probleemloos gehaald zijn - en de moeilijke economische omstandigheden. Dat die omstandigheden voor de hele peer group gelden wordt voor het gemak even buiten beschouwing gelaten.

Verder kondigt de Raad van Commissarissen aan dat de bestuurders een extra beloning tegemoet kunnen zien afhankelijk van de vraag "to which extent" de doelstellingen over 2008, 2009 en 2010 behaald zijn. Van 2008 weten we al dat de doelstellingen behaald zijn, maar dat is dan ook het enige dat we weten over dit extraatje. Niet vermeld is hoe hoog de extra beloning kan zijn en welke criteria daarvoor precies gelden. Carte blanche dus voor de Raad van Commissarissen.

Statuten
Maar de statuten van KPN bepalen dat een wijziging in het beloningsbeleid ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd wordt. De aandeelhouders waren dan ook not amused dat de RvC die moeite niet genomen had. De te elfder ure ingelaste presentatie van de voorzitter van de remuneratiecommissie, de heer Jager, kon dat tij niet meer keren.

Uit deze presentatie, min of meer afgedwongen door een aantal grote institutionele beleggers, bleek weliswaar dat de RvC de extra bonus in 2011 t.z.t. zal agenderen op een aandeelhoudersvergadering. Ook bleek iets meer over de criteria voor toekenning van de verhoogde maximumbonus.

Voornamelijk bleek echter dat de RvC van mening is dat een verhoging van 150% naar 200% resp. van 75% naar 125% niet significant is en daarom niet aan de aandeelhoudersvergadering voorgelegd hoefde te worden.

Dat aandeelhouders die mening niet deelde werd duidelijk bij agendapunt 7, de goedkeuring van de prestaties van de RvC. Aandeelhouders stemden massaal tegen. Ruim 41% van de aandeelhouders, een ongewoon hoog percentage, liet zo zijn ongenoegen blijken voor het feit dat zij niet mochten stemmen over een onderdeel wat hen bij uitstek aan gaat. En daar zal KPN lering uit moeten trekken. Dat besef bleek zelfs doorgedrongen tot de toezichthouders bij KPN.Gerelateerde artikelen