VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kendrion snijdt diep om van de crisis te profiteren

Bijna dertig procent van het personeel weg, een lager salaris voor managers en een bedrijf dat nog maar uit één divisie bestaat. Kendrion is klaar om de kansen te grijpen die de recessie bieden. Zwakkere branchegenoten zijn interessant materiaal voor niet te dure overnames.

"In december 2008 ervoeren wij het vierde kwartaal van 2008 als zeer problematisch, nu vinden wij dat het toen eigenlijk nogal meeviel." Bij de opening van de aandeelhoudersvergadering maakte bestuursvoorzitter Piet Veenema van zijn hart geen moordkuil. Het was ook meteen zijn verklaring voor forse ingrepen in de organisatie.

Van de circa 1550 arbeidsplaatsen, die Kendrion medio 2008 telde waren er in december al 170; toen werd ook een verkorte arbeidsweek van 35 uur geïntroduceerd en leverden alle 50 managers 10% van hun salaris in.
Bij de recente reorganisatie van 2 april verdwenen nog eens 330 banen , zodat er nog maar 1100 werknemers overblijven.

Cijfers bieden lucht
Piet Veenema wilde in een keer voor het gehele jaar reorganiseren, zodat iedereen zou weten waar hij aan toe is. Een terugval in de omzet van 30% zal op deze wijze nog steeds een positieve kasstroom voor 2009 opleveren zo verwacht hij. Een zeer forse ingreep, die overal pijn doet, maar absoluut noodzakelijk om in goed conditie de crisis te kunnen doorstaan

In zijn terugblik toonde hij zich tevreden met een positieve omzet ( € 204 mln) en vrije kasstroom ( € 3,9 mln) van de overblijvende elektromagnetische activiteiten in 2008. De autonome groei was in het eerste half jaar nog zeer goed (> dan 10%) , maar zwakte daarna snel af en in het vierde kwartaal nam de omzet al met 14% af.

Na de verkoop van de distributiedivisie - ten dele nog afgerond in 2008 - , met een boekwinst van € 12,8 mln, is de financiële positie van Kendrion zeer sterk met een solvabiliteit van meer dan 60% en een bankschuld van slechts € 10 mln. Door de vroegtijdige reorganisatie blijft deze sterke positie in tact.

Kansen op overnames
Binnen drie jaar wil Kendrion groeien naar een vergelijkbare omzet van € 350 miljoen. Dat zal deels worden bereikt door andere bedrijven over te nemen. Door de crisis komen een aantal middelgrote familiebedrijven versneld beschikbaar.
Deze bedrijven zullen volgens de verwachting van Kendrion te laat hun omvang aanpassen aan de teruggelopen omzet of dit als familiebedrijf in het geheel niet aankunnen.

Wanneer de activiteiten dan aanvullend zijn aan die van Kendrion ( qua kennis of markt) zal een overname relatief goedkoop zijn, maar zal Kendrion dan de reorganisatie zelf moeten uitvoeren.

De prijs voor de overname zal nauwelijks hoger zijn dan de reorganisatiekosten. In deze markt moest vorig jaar nog een overnamebedrag ter waarde van de jaaromzet worden neergeteld. Nu rekent Kendrion op overnamebedragen van minder dan de helft.

Duidelijk werd ook dat er tot nu toe weinig groei werd geboekt door innovatie. Topman Veenema gaf toe dat hij het managen van innovatie een lastige opgave vond zeker in deze tijd waarin de operationele gang van zaken zoveel aandacht vraagt.

Beloningen
Ook het beloningbeleid kwam uitvoerig aan de orde. En dat was nodig, want de verschillende beloningen vormden samen een complex geheel.

De directie heeft afgezien van 30% van zijn korte termijn bonus over 2008. De helft van wat overbleef aan bonus is geïnvesteerd in eigen aandelen.

De lange termijn bonus over 2008 werd wel volledig geïncasseerd. Aan de doelstelling, verkoop van de gehele divisie distributie, is in februari voldaan. De aandelen worden drie jaar na toekenning geleverd zonder voorwaarden.

Voor 2009 heeft de directie afgezien van de reguliere korte termijn cashbonus en zal deze alleen voor 2009 vervangen worden door een beloning in aandelen, welke wel voor vijf jaar dienen te worden aangehouden. Er zal voor 2009 geen lange termijn bonus zijn.

En voor de jaren 2010 en later, zal in 2010 een nieuwe regeling worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Duitsland-connectie
Een van de personen die met dit nieuwe beloningsbeleid te maken krijgt is Heinz Freitag die tot Chief Operating Officer werd benoemd. Er wordt nu overwogen om ook een Duitser op te nemen in de Raad van Commissarissen. Geen vreemde gedachte.

Per slot van rekening is het merendeel van de bedrijven in Duitsland gevestigd en zal ook daar naar interessante overnamekandidaten gezocht worden.