VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grote ambities

Ict-diensverlener Qurius zag in het afgelopen jaar de winst sterk groeien. De winst per aandeel verdubbelde. De omzet steeg met 20 procent tot 41,8 miljoen euro.

In 2007 zal de omzet door de overname van Watermark in december 2006 zeker verdubbelen. Of de winst per aandeel ook weer sterk zal toenemen is onzeker.

De cijfers over het eerste kwartaal, dus inclusief Watermark, tonen een 2,5 maal hogere omzet, maar een geringe groei van de winst. Vooral de holding- en rentekosten zijn gestegen. De voordelen van de overname komen pas op langere termijn.

Er was in de vergadering kritiek op de zware top, een raad van bestuur van vier leden. Bestuursvoorzitter Fred Hermans stelde dat dit samenhangt met de overname. De integratie vraagt veel aandacht, evenals de verdere uitbouw tot een Europese speler. Hij is optimistisch over de omzetgroei.

Over vier jaar acht hij 250 miljoen euro haalbaar. Er zijn nog veel kleine bedrijven in de markt, waardoor er voldoende mogelijkheid is tot groei door overnames. In het eerste kwartaal zijn al weer drie kleine acquisities aangekondigd. Door de overname van Watermark, die op schema ligt, is Qurius de grootste Microsoft Dynamics-partner in Europa geworden.

De onderneming streeft verder naar een stijging van de ebitmarge tot 12 procent. Een weinig ambitieus doel daar deze marge in 2006 al 11,2 procent bedroeg. Volgens Hermans zal in 2007 de winstgevendheid nog niet het gewenste niveau bereiken wegens de investeringen in een aantal buitenlandse kantoren waarvan de omvang nog te gering is.

De komende twee jaar prevaleert de groeidoelstelling boven het realiseren van hoger rendement. Voorlopig zal alle winst worden ingehouden en wordt er geen dividend uitgekeerd. Als de kasstroom onvoldoende is moet rekening worden gehouden met een aandelenemissie.

Uitvoerig kwam het bezoldigingsbeleid aan de orde. Naast de basisbeloning kent het voorstel een variabele component van 15 procent bij een ‘on-target' prestatie en maximaal 30 procent bij ‘overachievement'. Naast het budget speelt ook de ebit en klanttevredenheid een rol.

Tenslotte is er nog een langetermijn-bonus die gerelateerd is aan de winstgroei per aandeel. Maximaal kan een bedrag van 35 procent van de basisbeloning worden toegekend. Het bedrag wordt na drie jaar uitgekeerd mits de directeur op dat moment nog in dienst is van Qurius.

Tijdens de vergadering werd aandacht besteed aan het onverwachte terugtreden van president-commissaris Jan van Rijt om persoonlijke reden. Hij was een medeoprichter van Qurius. Er werd geen nadere informatie gegeven over zijn plotseling vertrek.

Met de benoeming van de Erik Westerink, directeur van ING-dochter Parcom Ventures Nederland die grootaandeel-houder in Qurius is, werd het aantal commissarissen weer op drie gebracht. Er is nog geen taakverdeling bekend. Wel werd toegezegd dat het vernieuwde college nog eens naar de afwijkingen van de code-Tabksblat zal kijken.