VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Magnus wordt Qurius

De naam ‘Magnus' verandert per 1 mei 2006 in ‘Qurius'. De naamsverandering markeert de verandering in strategie. Magnus is groot geworden in SAP-dienstverlening, maar doet dat nog maar voor minder dan 10 procent van de omzet.

De focus is de afgelopen jaren steeds meer gericht op dienstverlening op basis van Microsoft-programmatuur en in de toekomst zal de onderneming nog uitsluitend als Microsoft-specialist optreden.

De overige activiteiten worden verkocht door middel van een management buy-out. De onderhandelingen zijn hierover nog gaande. Navraag leerde dat enige boekwinst op de verkoop niet uitgesloten kan worden.

De keuze voor Microsoft heeft een aantal zakelijke redenen. Het is een sterk merk dat steeds goed inspeelt op nieuwe mogelijkheden en trends. Het is een marktleider. Microsoft verkoopt niet zelf, maar doet dat alleen via partners zoals Qurius. De groei moet vooral komen van de toepassing van erp-software in ondernemingen en dat is de markt van Qurius. Tenslotte geeft de keuze voor Microsoft de onderneming een duidelijk profiel in de markt.

In de eerste maanden van 2006 is de aandelenkoers sterk opgelopen, bij aanzienlijke volumes. Zouden er grote aandeelhouders aan het kopen zijn geweest? De VEB vroeg hoe het aandelenbezit nu is verdeeld, maar er waren geen andere grootaandeelhouders bekend dan het bestuur zelf: de president-commissaris en de drie directeuren bezitten samen 15 procent.

De ‘free float' is dus 85 procent. De bestuurders hebben in het jaar 2005 hun gezamenlijke bezit zelfs verminderd en in 2006 nauwelijks aandelen bijgekocht. Het bestuur zei ook dat het niet benaderd was door partijen die hebben laten weten dat zij een belang aan het opbouwen zijn.

Op de dag van de jaarvergadering werd echter een deel van het raadsel wel duidelijker omdat bekend werd gemaakt dat het netto resultaat over het eerste kwartaal 2006 sterk was gestegen tot 0,62 mln. Het bestuur verklaart dit uit de gedane overnames, en uit de verbetering van de markt. Voor het hele jaar wilde het bestuur geen voorspelling geven.

Het bestuur denkt nog na over de mogelijkheid om weer dividend te gaan betalen. Aan de ene kant zou de winst van de onderneming ook gebruikt kunnen worden voor uitvoering van de ambitie om in Europa uit te breiden. Maar aan de andere kant zou de onderneming hiervoor ook kunnen lenen, of hiervoor aandelen kunnen uitgeven. Op de volgende jaarvergadering komt het bestuur met een beleid ter zake.

Jan van Rijt werd herbenoemd tot commissaris en Lucas Brentjens, voormalig bestuursvoorzitter van Exact, werd ook als zodanig benoemd. Het bestuur had hiervoor een bindende voordracht opgesteld. De statuten bieden nu nog die mogelijkheid, maar op verzoek van de VEB komt het bestuur op de volgende jaarvergadering met een voorstel om de statuten op dit punt te wijzigen. Voortaan zullen dan commissarissen door de aandeelhoudersvergadering worden benoemd met normale meerderheid, volgens de letter en de geest van de code-Tabaksblat.