VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Erg dure overname

Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering vroeg Qurius toestemming voor de overname van Watermark. Een bedrijf met meer omzet dan Qurius, meer werknemers en meer klanten en met vestigingen in negen Europese landen, terwijl Qurius alleen in Nederland en België actief is.

In de aandeelhouderscirculaire werden de pluspunten van de overname uitgelegd. Watermark past in de strategie van Qurius om alleen Microsoft-programmatuur te installeren en te onderhouden, en dan vooral ERP (Microsoft Dynamics) voor middelgrote ondernemingen.

Naar verwachting biedt Microsoft een concurrentievoordeel omdat het met Oracle en SAP behoort tot de drie grootste aanbieders van ERP-platforms en omdat Microsoft een sterk merk is, met een imago van betrouwbaarheid. Bovendien investeert Microsoft veel in ontwikkeling.

Door de overname krijgt Qurius ineens in negen Europese landen een vestiging met bestaande klanten en wordt het de belangrijkste Europese partner voor Microsoft Dynamics. De positie in Nederland wordt veel sterker door het samengaan met een belangrijke concurrent. In Nederland zal het marktaandeel 20 à 25 procent gaan bedragen.

Veel minder aandacht kregen de minpunten. Zo ontbrak vrijwel geheel een objectieve waardering van Watermark. Bestuursvoorzitter Fred Hermans legde uit dat naar allerlei berekeningen was gekeken, maar dat Qurius "na onderhandelingen" 18 miljoen euro cash betaalt en daarnaast voor 18,6 miljoen aan nieuw uitgegeven aandelen overdraagt aan de eigenaren van Watermark.

De totale koopsom komt daarmee op 37 miljoen voor een onderneming die over de eerste negen maanden van 2006 een winst maakte van 827.000 euro. Omgerekend op jaarbasis betaalt Qurius zo'n dertig maal de winst, terwijl, op dezelfde wijze berekend, Qurius zelf op de beurs gewaardeerd wordt met een koers-winstverhouding van 18.

Aangezien bovendien de omzet per werknemer bij Watermark flink lager ligt en Watermark een negatief eigen vermogen heeft, is de conclusie dat de overname erg duur is.

In de aandeelhouderscirculaire is de verwachting uitgesproken dat de overname direct zal leiden tot een stijging van de winst per aandeel, maar dat leek de VEB heel onwaarschijnlijk. Door de emissie neemt het aantal aandelen met ongeveer een derde toe, wat de winst per aandeel dus met een kwart vermindert.

Verder zal de winstbijdrage van Watermark grotendeels opgaan aan de financieringslasten van de lening die Qurius voor de overname moet aangaan. Daarnaar gevraagd kon Hermans inderdaad niet garanderen dat de overname al direct in 2007 zal leiden tot een hogere winst per aandeel.

Bovendien vertelde hij dat Qurius in de jaren 2007-09 een strategie van ‘build and buy' gaat voeren. Enerzijds autonome groei, van zo'n 5 tot 15 procent per jaar, anderzijds acquisities om in de Europese landen voldoende kritische massa te verkrijgen. Die acquisities zullen vooral gefinancierd worden door aandelenemissies, waardoor de winst per aandeel in de komende jaren waarschijnlijk onder druk zal blijven staan.

De VEB vroeg bevestiging van het vermoeden dat door het investeren in groei de komende jaren geen contant dividend uitbetaald zal kunnen worden. Volgens Hermans heeft het bestuur hierover nog geen formeel standpunt, maar gaat Qurius zeker voor groei.

Per saldo is de VEB akkoord gegaan met de overname, waarbij is meegewogen dat Qurius in 2006 goede resultaten heeft laten zien. De onderneming is buitengewoon gefocust en de strategie is glashelder, zodat beleggers kunnen weten waarin ze partner zijn geworden.

Bovendien is de it-conjunctuur naar verwachting ook in 2007 goed, zodat inverdieneffecten kunnen worden verwacht die niet blijken uit de prestaties in het recentere verleden.

Tom Stolk en Frank van de Woude, directeuren van Watermark, zijn benoemd in de raad van bestuur van Qurius. Zij hebben een deel van de nieuw uitgegeven aandelen gekregen, waarvoor een lock-up periode geldt. Die geldt niet voor de 17 miljoen nieuw uitgegeven aandelen in handen van de grote eigenaren van Watermark.

Zij mogen al na 1 mei 2007 hun bezit verkopen als ze dat willen. Misschien kunnen beleggers die een belang willen nemen voor de lange termijn, beter afwachten of ze dat dan ook gaan doen.

Hugo van der Laan