VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eind aan acquisitiestrategie

Bij slecht economisch tij daalt de rendabiliteit van bedrijven. Wordt dan ook nog te lang aan een strategie van overnames vastgehouden dan loopt de continuïteit gevaar.

De oprichters, met 53 procent van de aandelen via stichting Magpars, hebben daarom besloten de strategie van overnames te stoppen. Laat, wellicht niet té laat.

Zo interpreteren wij althans het vertrek van commissarissen en bestuur op 26 augustus en het benoemen van medeoprichter Fred Hermans - CEO tot een jaar geleden - als interim manager. Want in de vergadering werden aandeelhouders niet wijzer: Hermans wilde over de aanleiding tot het vertrek van beide colleges niets zeggen.

Magnus ondersteunt bedrijven bij het structureel verbeteren van de bedrijfsprestaties met behulp van IT en was daarmee in de jaren negentig succesvol. Over 2001 werd een verlies van 1,4 miljoen euro getoond. Over het eerste halfjaar 2002 daalde de omzet tot 10,8 miljoen euro (-28%) en bedroeg het verlies 2,5 miljoen euro (-1 miljoen euro in 2001).

Dit moet de aanleiding zijn geweest voor het vertrek van de leiding en de aanstelling van Hermans. Hij besloot tot de buitengewone vergadering voor aandeelhouders om de ontstane situatie legitimiteit te verschaffen. Op zijn verzoek benoemt de vergadering Hermans tot dagvoorzitter. Hij verzoekt de vergadering de afgetreden colleges van bestuur en commissarissen te déchargeren voor het gevoerde beleid, respectievelijk het gehouden toezicht tot 26 augustus.

Omdat hij de vergadering niet wil meedelen waarom beide colleges zijn vertrokken en geen verslag wil uitbrengen over die periode stemmen de VEB en een outside aandeelhouder tegen décharge- verlening. Met ruim tien miljoen stemmen van stichting Magpars vóór, 356 tégen en 3.251 onthoudingen wordt de décharge toch verleend.

Verder wordt voorgesteld en door de vergadering bekrachtigd om Willem Hulshof, een andere oprichter van Magnus die in 1999 uit de leiding stapte, te benoemen tot enig commissaris. Een voorstel tot wijziging van de statuten in dier voege dat met een éénhoofdig bestuur en dito raad van commissarissen kan worden volstaan, wordt eveneens aangenomen.

De VEB stemde tegen omdat de wijziging een situatie bekrachtigt, die slechts enkele maanden zal bestaan. Dan zijn immers meer bestuurders benoemd aldus Hermans en moeten de statuten wederom gewijzigd worden.

Hermans en Hulshof hebben jarenlang binnen Magnus samengewerkt. Als Magnus niet te ernstig verzwakt is, lijken zij de juiste personen om Magnus in veiliger vaarwater te brengen. Met twee oprichters in de leiding, die met de andere oprichters 53 procent van de aandelen bezitten, lijkt een outside aandeelhouder in het nadeel.

Op uitnodiging van de VEB verklaart Hermans te zullen bewaken dat alle aandeelhouders steeds tijdig over dezelfde informatie zullen kunnen beschikken Vanwege de verhoudingsgewijs grote buitenlandse vestigingen is Magnus overgestapt op publicatie van het jaarverslag in het Engels en het houdt daaraan vast.

Beloofd wordt dat te allen tijde een Nederlandse vertaling verkrijgbaar zal zijn.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net