VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

TNT wacht met afgeven verwachtingen tot na de crisis

Prognoses voor dit jaar geeft TNT niet af. Eerst maar eens ordentelijk door de crisis komen, is het devies. Want vanaf de zomer 2008 liep het post- en expresbedrijf harde klappen op. Ondertussen zinspeelt TNT op een alliantie met het Britse postbedrijf Royal Mail.

De interesse van TNT voor Royal Mail komt niet als een verrassing. In Nederland dalen de inkomsten in de postdivisie structureel. Steeds meer correspondentie verloopt via email; bovendien neemt de concurrentie op de geliberaliseerde postmarkt.

Marktaandeel buiten Nederland veroveren is één van de manieren om de postactiviteiten op peil te houden, zo liet topman Bakker weten tijdens de afgelopen aandeelhoudersvergadering.

De samenwerking met Royal Mail via een minderheidsbelang zou in dat laatste verband passen.

Aandeelhouders bleken huiverig voor dit nieuwe avontuur. Het Britse postbedrijf Royal mail kampt al jaren met problemen. Niet alleen is de onderneming weinig winstgevend, het worstelt ook nog eens met een enorm pensioentekort.

Toch denkt TNT waarde te kunnen creëren op basis van haar goede track record met post in Nederland en de mogelijke voordelen die andere onderdelen van beide bedrijven kunnen bereiken door samen te werken.

De vraag of een minderheidsbelang wel voldoende invloed geeft om moeilijke beslissingen, zoals reorganisaties, af te dwingen werd gepareerd met de stelling dat dit onderdeel van de overeenkomst zou moeten uitmaken. Net als een oplossing voor het grote pensioentekort.

Verliezen in Duitsland houden aan
Dat beleggers de gang van zaken desondanks met argusogen volgen is niet verwonderlijk gezien de ontwikkeling van de Duitse activiteiten. Daar is al jaren sprake van een per saldo verliesgevende situatie, volgens TNT doordat er geen sprake is van een eerlijke concurrentiepositie ten opzichte van Duitse sectorgenoten.

Een aantal rechtszaken moet komende tijd zorgen voor gelijke kansen voor alle partijen. Tot die tijd wordt er geen verdere groeipogingen ondernomen in Duitsland.

Hard geraakt vanaf de zomer
Ondanks deze strubbelingen bleek de divisie post eigenlijk nog het best bestand tegen de economische crisis. TNT snijdt al langer in deze divisie en daardoor vielen de inkomsten () vorig jaar maar 6,2 procent terug ten opzichte van 2007.

De expressactiviteiten hadden het aanmerkelijk zwaarder. Volumes daalden in de tweede helft sterk. Eerst in de luchtvracht, maar later ook in het goedkopere wegtransport. Met de volumes daalden ook de marges. Resultaat: een daling van de operationele inkomsten (EBIT) met 22,5 procent.

Uiteindelijk deed vooral een beroerde tweede helft van 2008 de winst met bijna 13 procent dalen tot euro 1,16 mrd.

Onzeker 2009, dividend en beloning
De eerste maanden van 2009 beloven weinig beterschap. De dalende volumes in de divisie Express houden aan in het eerste kwartaal. Voorspellingen voor dit jaar geeft TNT dan ook niet af. Eerst maar eens door de crisis komen.

Voor aandeelhouders betekent dit dividend in aandelen in plaats van in cash. En ook aandeleninkoop is niet aan de orde nu niet en volgend jaar evenmin.

Wat beloning betreft verbindt TNT consequenties aan de moeizame omstandigheden. De beloning van het bestuur stijgt dit jaar niet. In 2008 was de beloning wel gestegen, hoewel niet alle bonussen maximaal waren toegekend. Reden: niet alle doelstellingen waren behaald, maar welke criteria het betrof werd niet bekend gemaakt.

Hopelijk brengt het dit jaar nieuw te lanceren beloningsplan meer openheid.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net