VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

SNS Reaal heeft handen vol aan herstel verzekeringstak

De wereldwijde storm heeft bank-verzekeraar SNS Reaal zware schade toegebracht. Vrijwel alle aandacht gaat uit naar het verzekeringsdeel, want vanuit die tak moet het herstel komen.

Een forse tik is een eufemisme. Waar SNS Reaal over 2007 nog een nettowinst van 465 miljoen euro kon rapporteren, dook het bedrijf afgelopen jaar voor 504 miljoen euro in het rood. Een gang naar het loket van Wouter Bos was onvermijdelijk: SNS kreeg een kapitaalsinjectie van 750 miljoen euro.

Eindejaarsdreun
De echte klap voor bank-verzekeraar SNS Reaal kwam pas laat vorig jaar.
Over het tweede halfjaar bedroeg het verlies 730 miljoen euro waarbij vooral het vierde kwartaal buitengewoon slecht was, aldus vertrekkend bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Het verzekeringsbedrijf was de grote boosdoener met een verlies van 550 miljoen euro. Het bankbedrijf kon nog 144 miljoen euro winst tonen en was de enige dissonant, want ook de overige activiteiten (waaronder vermogensbeheer), lieten met 98 miljoen euro verlies rode cijfers zien.

Over het eerste kwartaal van 2009 merkte SNS een duidelijke verbetering ten opzichte van het vierde kwartaal van 2008. De invloed van volatiele financiële markten bleef nog altijd negatief, maar is wel fors afgenomen ten opzichte van eind 2008. SNS waagt zich niet aan uitspraken voor de komende tijd.

Een voor de handliggende vraag was natuurlijk: "wat is er gebeurd en wie heeft het gedaan?". De verdediging van bestuur en commissarissen tijdens de recente aandeelhoudersvergadering was magertjes.

Van Keulen wilde best excuses aanbieden en zei het "zuur en spijtig" te vinden wat er het afgelopen jaar bij het concern is gebeurd. "Wellicht kunnen we nu zeggen dat wij nog voorzichtiger hadden moeten zijn". Maar hij gaf aan geen "sorry" te hoeven zeggen "als erkenning dat SNS iets onbehoorlijks heeft gedaan".

Datzelfde gold wat hem betreft voor de woekerpolisaffaire waar SNS nota bene twee maanden geleden een schikking trof voor ongeveer 40 procent van haar beleggingspolissen die er niet om liegt: 320 miljoen euro. Vorig jaar had SNS tijdens de ava nog gezegd nauwelijks woekerpolissen te hebben verkocht. Volgens Van Keulen is dat toen niet bewust achtergehouden of verkeerd voorgesteld.

Vol op verzekeren
Het verzekeringsbedrijf vraagt bij SNS momenteel vrijwel alle aandacht op de weg naar resultaatsherstel. Daarbij is te hopen dat de dramatische terugval van de aandelenbeleggingen achter de rug is.

Financieel directeur Ronald Latenstein van Voorst, die het stokje van Van Keulen als hoogste man overneemt, wees op het lage risicoprofiel: aandelen maken niet meer dan acht procent uit van de bedrijfsbeleggingen, maar waren desondanks hoofdschuldige voor de malaise.

De nieuwe financieel directeur wordt de Nederlander Ference Lamp, afkomstig van Lehman Brothers.

Geen spijt
De laatste jaren heeft SNS vrijwel alleen maar verzekeringsmaatschappijen (AXA Nederland en Zwitserleven) overgenomen en achteraf lijkt de timing allesbehalve gelukkig. Toch meldde Van Keulen daar ook achteraf geen spijt van te hebben.

De Nederlandse consolidatieslag in de assurantiesector is volgens hem nog niet ten einde. Met de huidige schaalgrootte kan het verzekeringsbedrijf tot de overlevers behoren: de kosten kunnen voldoende worden gedrukt om goede marges te behalen.

SNS gaat zeker niet de richting op van ING, waar zich langzaam een scheiding tussen bankieren en verzekeren begint af te tekenen. SNS blijft een bank-verzekeraar waar zowel binnen de retail en mkb-sector zowel bank- als verzekeringsproducten goed worden verkocht.

Wel erkende Van Keulen tegenover de VEB dat gerichte bancaire overnames welkom zijn voor herstel van het evenwicht tussen bankieren en verzekeren. Met de strategie voor de komende jaren houdt SNS zich wel bezig, maar concrete meerjarenplannen zijn er nog niet.

Van Keulen stelde dat hij zich hiermee als nu vertrekkende man niet meer kan bemoeien. Bij de reeds in gang gezette herstructurering staat kostenreductie centraal. Dat betreft niet alleen de personele omvang, maar ook het opschalen van administratieve systemen.

Nieuwe toezichthouders
Ook de samenstelling van de raad van commissarissen (rvc) verandert ingrijpend. Door de interventie van de Staat heeft Wouter Bos twee extra leden in de rvc geparachuteerd: Charlotte Insinger (lid van de raad van bestuur van Erasmus Medisch Centrum) en Ludo Wijngaarden, tot 2008 directievoorzitter bij ING Intermediair.

Zij zijn benoemd voor de gebruikelijke termijn van vier jaar, maar vertrekken eerder mocht SNS de Staat binnen deze termijn zou hebben afgelost. 

Daarna lijkt het tijd om de verwachtingen van overige aandeelhouders eindelijk in te lossen. Want sinds de beursgang in 2005 heeft de koers nooit meer de introductiekoers (17 euro) bereikt.