VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Veel onzekerheid, geen verheldering bij Aalberts

Als de vliegtuigbouw, automobielindustrie, woningbouw en halfgeleidersector de belangrijkste afzetmarkten zijn, dan mag het geen verrassing heten als je bedrijf klappen heeft gehad en nog krijgt.
Industrieel concern Aalberts Industries zal dan ook verder moeten snijden in de organisatie om door de crisis te geraken. Tegelijkertijd denkt directeur Jan Aalberts weer snel op overnamepad te gaan.

‘Het was een merkwaardig, vervelend en uitdagend jaar', zo begon Jan Aalberts, oprichter, directeur en grootaandeelhouder van Aalberts Industries (AI) zijn one man show. Aalberts was in zijn element in een optreden vol grappen en grollen.

En dat ondanks beroerde cijfers over 2008. De resultaten van AI zijn in het tweede halfjaar van 2008 aanzienlijk verzwakt. Een verwachting voor 2009 durfde Aalberts niet te geven. Daarvoor dienen aandeelhouders te wachten tot 12 mei, wanneer AI een trading update geeft.

De hoek en de klappen
De twee business units van AI zijn flow control (distributie van gassen en vloeistoffen) en industrial services(hoogwaardige nicheproducties). De afzet is weliswaar goed gespreid over verschillende producten en landen, maar in de huidige crisis zijn net zware klappen gevallen bij de grootste afzetmarkten van Aalberts: de Europese auto-industrie (ongeveer tien procent van de omzet), de woning- en vliegtuigbouw en de halfgeleider industrie.

Dat het minder gaat in bovengenoemde industrieën, merkt AI ook. De operationele marges verslechterden in 2008 door incidentele lasten in verband met herstructureringen en een dalende omzet. Het einde lijkt nog niet in zich, want de nieuw benoemde operationeel directeur Wim Pelsma gaf desgevraagd aan dat het hoogstwaarschijnlijk niet blijft bij de 1.000 geschrapte banen in 2008. Ook het gedeeltelijk sluiten van fabrieken behoort tot de mogelijkheden.

Overnames
Toch overweegt AI om later dit jaar weer acquisities te doen. Daarmee wordt voorlopig echter nog even gewacht, want bedrijven zijn nu nog te duur, aldus Aalberts.
Toch zijn bedrijven de laatste tijd flink minder waard geworden wat meteen de vraag oproept of Aalberts dan niet teveel heeft betaalt voor eerdere aanwinsten.

Nee, meende financieel directeur John Eijgendaal. Dat zou namelijk betekenen dat Aalberts de waarde van deze bedrijfsonderdelen moest verlagen in de boeken. En daarvan kan volgens Eijgendaal geen sprake zijn

Inperking rechten voorlopig van tafel
En dan was er nog de statutenwijziging die Aalberts wilde doorvoeren.

AI wil het aandeelhouders moeilijker maken om een onderwerp op de agenda te plaatsen en wilde deze drempel opschroeven van één procent naar drie procent van de aandelen. De VEB was het hier faliekant mee oneens. AI loopt met dit voorstel ver vooruit op mogelijke wetgeving waarvan nog niet eens duidelijk is of deze ook van kracht gaat worden.

Bovendien kon AI geen enkel argument geven waarom überhaupt moet worden overgegaan tot een verhoging van de drempel, noch waarom gekozen is voor de wettelijke grens van drie procent. Als onderneming mag je hier gewoon van afwijken.

AI haalde bakzeil na het betoog van de VEB en Eumedion. De statutenwijziging op dit punt is ingetrokken en zal op een volgende vergadering - mogelijk in gewijzigde vorm - opnieuw ter stemming worden voorgelegd.