VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stuurloos Wessanen lijdt aan verregaande ideeënarmoede

Bij Wessanen zijn inmiddels drie knopen doorgehakt. Bestuursvoorzitter Ad Veenhof is ontslagen, de Noordamerikaanse activiteiten zullen bij een redelijke prijs worden gedesinvesteerd en de balans is beschermd door het dividend te verlagen.

Er is echter geen visie noch een nieuwe bestuursvoorzitter om een visie te ontwikkelen en het concern naar een redelijk rendement of naar verkoop te sturen.

Wat voor voedingsconcern Wessanen het jaar van de waarheid had moeten worden, werd het jaar van de ontgoocheling. Bestuursvoorzitter Ad Veenhof moest in februari vanwege teleurstellende jaarcijfers na ruim vier jaar het veld ruimen. Ook hij heeft niet kunnen zorgen voor een duidelijke strategische richting en moest meermaals omzet- en winstwaarschuwingen afgeven.

Veenhof is door zijn commissarissen weggestuurd. President-commissaris Durk Jager (oud-topman Proctor & Gamble) gaf tijdens de aandeelhoudersvergadering aan dat commissarissen een ander inzicht hadden over de te volgen strategie dan Veenhof. Het ging vooral om de snelheid waarmee activiteiten in de Verenigde Staten werden afgestoten.

Door tegenvallers heeft Veenhof de afgelopen jaren onvoldoende tempo kunnen maken in het uitbouwen van de nieuwe kern van het bedrijf, de Europese reformmerkenportefeuille. Bovendien waren de commissarissen ontevreden over de strategische progressie onder Veenhof.

De lage beurskoers wees volgens president-commissaris Durk Jager op een gebrek aan vertrouwen van beleggers. "We moesten nagaan hoe groot de kans was dat de zittende leider de verlangde verbetering tot stand zou brengen", aldus Jager.

Amerika verkocht
Interim-bestuursvoorzitter Frans Koffrie, die vanuit de raad van commissarissen doorschuift naar de bestuurderspost, kwam als eerste wapenfeit met de mededeling dat alle Amerikaanse activiteiten - zowel de distributietak als de merkartikelen - op zo kort mogelijke termijn verkocht zullen worden.

Dat wat Veenhof kennelijk jaren heeft tegengehouden, heeft Koffrie met steun van zijn voormalige collega-commissarissen direct in gang gezet. Maar wat overblijft is een op Europa gefocuste onderneming met een omzet van 650 miljoen euro, slechts veertig procent van de huidige omzet. In plaats van uitbreiding naar het aanvankelijk doel van drie miljard euro omzet gaat Wessanen dus afslanken.

Nettowinst krijgt knauw
Over 2008 boekte Wessanen een lichte omzetstijging van 1,5 procent tot 1,6 miljard euro, maar door de verkrappende marges daalde het bedrijfsresultaat met zeven procent en de nettowinst met bijna twintig procent tot 34,4 miljoen euro.
Een treurig jaar met als enig lichtpuntje de verbetering bij Tree of Life met een omzetstijging van 5,5 procent en een margeverdubbeling tot 1,5 procent.

Geen idee
Maar hoe nu verder? Op fundamentele vragen van beleggers over de strategie van Wessanen tijdens de aandeelhoudersvergadering bleef een duidelijk antwoord uit. Of het nu ging om de vraag hoe de geografische- en merkenversnippering in Europa te keren, hoe de merken gaan worden ondersteund en waar de grenzen van diversificatie liggen; de bestuurders hulden zich in stilzwijgen.

Het ontlokte Jager een glimlach als veelzeggend antwoord. Het zijn de juiste vragen, maar bij Wessanen hebben ze de antwoorden nog niet. En dan hebben we het nog niet eens over de snacks van Beckers die met een omzet van 157 miljoen euro een miserabele een miljoen euro winst genereert. Hier ontbreekt het, erkende ook Koffrie en Jager, aan professionele verkoop en marketing.

Scepsis over Mister winstwaarschuwing
Koffrie is nu voor maximaal een jaar bestuursvoorzitter. Zijn benoeming leidde overigens tot nogal wat oppositie. Vele aandeelhouders hebben zijn negen jaar bij kantoorartikelendistributeur Corporate Express, waar hij ook vele omzet- en winstdoelstellingen moest intrekken, nog vers in het geheugen.

Afgaand op deze weinig vertrouwenwekkende staat van dienst en het feit dat hij als commissaris medeverantwoordelijk is voor de deprimerende staat van Wessanen onthield de VEB zich van stemming.
De zoektocht naar een definitieve nieuwe man is inmiddels gestart, maar kan volgens Jager nog wel zes maanden duren. Wessanen heeft een ondernemende food marketeer nodig die Wessanen weer kan laten opbloeien.