VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB publiceert dagvaarding tegen Staat en Fortis

De VEB heeft  de Nederlandse staat gedagvaard vanwege onrechtmatig handelen bij de nationalisatie van Fortis.

Vandaag geeft de VEB de dagvaarding vrij.

De Nederlandse Staat moet daarom een schadevergoeding betalen aan de toenmalige aandeelhouders Fortis.

Hiermee wordt de procedure gestart om de schade te verhalen die Fortis aandeelhouders hebben geleden door het handelen van de Nederlandse Staat tussen 29 september en 4 oktober 2008 te verhalen.

De VEB heeft de dagvaarding uitgebracht met de Belgische belangenorganisatie Deminor die de belangen behartigt van bij haar aangesloten gedupeerde beleggers.


Achtergrond
In de periode tussen 29 september en 4 oktober is een situatie ontstaan waarin Fortis geen andere keuze had dan de Nederlandse activiteiten aan de Nederlandse Staat te verkopen, onder meer doordat de Staat dreigde met ingrijpen van de toezichthouder.

Fortis bevond zich ten opzichte van de Nederlandse Staat in een dwangpositie. De Nederlandse Staat heeft van die dwangpositie misbruik gemaakt door een prijs te bedingen die niet gebaseerd was op een onafhankelijke waardering.

Daarnaast heeft de Nederlandse Staat zonder enige noodzaak ook de verzekeringsactiviteiten van Fortis in de transactie betrokken.

Daar komt dan nog bovenop dat de Nederlandse Staat de nijpende omstandigheden gedeeltelijk zelf heeft laten ontstaan.

Verzekeringspoot
In de dagvaarding is ook een vordering opgenomen om de Nederlandse Staat te verbieden de verzekeringsactiviteiten zonder toestemming van de aandeelhouders weer te verkopen.
Bij een eventuele verkoop moeten aandeelhouders meedelen is de meeropbrengst.

Ook Fortis moet in actie komen
Ook de huidige Fortis holding zou in actie moeten komen. De onderneming heeft tot nu toe nagelaten de schade die Fortis en haar aandeelhouders hebben geleden te verhalen op de Nederlandse Staat.

Daarom moet de rechtbank Fortis verplichten maatregelen te nemen tegen de Nederlandse Staat om schadevergoeding af te dwingen. Fortis moet in actie komen om haar eigen belangen en de belangen van haar aandeelhouders te verdedigen en zij moeten schadeloos worden gesteld.