VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB en Deminor dagvaarden Nederlandse Staat.

De VEB en de Belgische belangenorganisatie Deminor hebben vandaag de Nederlandse staat gedagvaard vanwege onrechtmatig handelen door misbruik te maken van omstandigheden bij de nationalisatie van Fortis.

Hiermee wordt de procedure gestart om de schade die Fortis aandeelhouders hebben geleden door het handelen van de Nederlandse Staat tussen 29 september en 4 oktober 2008 te verhalen.

De VEB doet dit op grond van haar bevoegdheid als 305a-organisatie namens alle (voormalige) aandeelhouders van Fortis. De Belgische belangenorganisatie Deminor komt op voor de belangen van de bij haar aangesloten gedupeerde beleggers.

In de genoemde periode is een situatie ontstaan waarin Fortis geen andere keuze had dan de Nederlandse activiteiten aan de Nederlandse Staat te verkopen, onder meer doordat de Staat dreigde met ingrijpen van de toezichthouder. Fortis bevond zich ten opzichte van de Nederlandse Staat in een dwangpositie. De Nederlandse Staat heeft van die dwangpositie misbruik gemaakt door een prijs te bedingen die niet gebaseerd was op een onafhankelijke waardering. Daarnaast heeft de Nederlandse Staat zonder enige noodzaak ook de verzekeringsactiviteiten van Fortis in de transactie betrokken. Door jegens Fortis misbruik te maken van de omstandigheden heeft de Nederlandse Staat onrechtmatig gehandeld. Daar komt dan nog bovenop dat de Nederlandse Staat de nijpende omstandigheden gedeeltelijk zelf heeft laten ontstaan.

Dit optreden van de Nederlandse Staat is niet alleen onrechtmatig jegens Fortis, maar ook jegens de aandeelhouders van Fortis omdat de rechten van de aandeelhouders zijn geschonden. Aandeelhouders hadden moeten kunnen instemmen met de verkoop (artikel 2:107a BW). De Nederlandse Staat heeft niet alleen Fortis gedwongen tot een erg nadelige transactie, zij heeft Fortis ook gedwongen de rechten van haar aandeelhouders te schenden. Door dit te doen heeft de Nederlandse Staat niet zorgvuldig gehandeld ten opzichte van de aandeelhouders.

De VEB en Deminor vragen de rechtbank Amsterdam te verklaren dat de Nederlandse Staat met de transactie van 3 oktober 2008 misbruik van omstandigheden heeft gemaakt en dus onrechtmatig heeft gehandeld. De Nederlandse Staat heeft volgens de VEB en Deminor onrechtmatig gehandeld jegens een ieder die op die datum aandeelhouder van Fortis N.V. of Fortis N.V./S.A. was. De Nederlandse Staat dient daarom een schadevergoeding te betalen.

In de dagvaarding is ook een vordering opgenomen om de Nederlandse Staat te verbieden de verzekeringsactiviteiten zonder toestemming van de aandeelhouders weer te vervreemden. Daaraan is ten grondslag gelegd dat de aandeelhouders recht hebben op afdracht van de meeropbrengst, terwijl zij in lijn met artikel 2: 107(a) BW een vetorecht behoren te hebben over de verkoopcondities.

Daarnaast richten VEB en Deminor zich ook op Fortis N.V. en Fortis N.V./S.A. Fortis heeft vooralsnog nagelaten de schade die Fortis en haar aandeelhouders hebben geleden te verhalen op de Nederlandse Staat. Daarom vorderen VEB en Deminor dat de rechtbank Fortis verplicht rechtsmaatregelen te nemen tegen de Nederlandse Staat om schadevergoeding af te dwingen. Fortis moet in actie komen om haar eigen belangen en de belangen van haar aandeelhouders te verdedigen en zij moeten schadeloos worden gesteld. Deze vordering wordt ingesteld voor het geval de rechtbank zou oordelen dat de Nederlandse Staat niet rechtstreeks tot betaling van schadevergoeding gehouden is.

Gedupeerden Fortis aandeelhouders kunnen zich nog steeds kosteloos aansluiten bij de VEB Actie Fortis. De VEB blijft vechten voor de belangen van aandeelhouders en toont daarbij over een lange adem te beschikken. De VEB heeft dat al eerder bewezen in zaken als Ahold, Unilever, WOL en KPNQwest. In deze procedure werkt de VEB samen met Deminor om zowel aandeelhouders in Nederland als in België op juiste wijze te vertegenwoordigen. Deminor is eveneens een organisatie die niet loslaat, getuige hun procedures inzake KB Cera, Parmalat, Van der Hoop en Lehman Brothers.