VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB presenteert beloningskit voor beursfonden

De Vereniging van Effectenbezitters presenteert een aantal aanbevelingen op het gebied van beloning aan bestuurders van beursgenoteerde bedrijven in Nederland.

Een belangrijke grondgedachte daarbij is dat bonussen weer moeten worden wat ze oorspronkelijk waren: een prestatiebeloning.Persbericht

De VEB presenteert daarom vandaag de Beloningskit voor Beursfondsen.

Dit is het moment om lering te trekken uit de omstandigheden die hebben geleid tot de huidige economische tegenwind. Een van de oorzaken van de kredietcrisis zijn de onverantwoord hoge risico's die bestuurders hebben genomen, daartoe aangemoedigd door de torenhoge bonussen die hen in het vooruitzicht werden gesteld. Het verband tussen beloning en prestatie is in de loop der jaren diffuser geworden.

De beloningskit
De VEB beveelt een aantal principes aan die centraal zouden moeten staan bij de beloning van bestuurders.

In de eerste plaats moet de bonus weer een beloning worden voor bovengemiddelde prestaties. Beloningsprikkels werken twee kanten op. Uitstekende prestaties verdienen een beloning, ondermaatse een inhouding of terugbetaling hiervan.

Daarnaast moet het beloningsbeleid de belangen van aandeelhouders en bestuurders zo veel mogelijk op één lijn brengen.

De beloningsstructuur moet eenvoudig en inzichtelijk zijn. Zij bevordert de belangen van de vennootschap op middellange en lange termijn en zet niet aan tot gedrag van bestuurders in hun eigen belang noch tot het nemen van onverantwoorde risico's.

Iedere wijziging in het beloningsbeleid moet voorgelegd worden aan de aandeelhouders. Aandeelhouders moeten dan ook hun verantwoordelijkheid nemen als controleurs van directie en commissarissen. Want dat deze laatste twee niet altijd in staat zijn om een verantwoord beloningsbeleid op te tuigen, is inmiddels zonneklaar.

Voorbeelden
Terwijl aandeelhouders hun vermogen in rook zagen opgaan, incasseerden bestuurders bonussen bovenop vaak verhoogde, basissalarissen.

Een paar voorbeelden van beloningen die de Beloningskit in de toekomst moet helpen voorkomen:
• Philips' bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee ontving afgelopen jaar 1,6 miljoen euro aan variabele beloning, terwijl de aandelenkoers ongeveer halveerde. Daarnaast werd ook nog een vernieuwd beloningsplan geïmplementeerd waarin de maximale beloning voor Philips-bestuurders verder omhoog ging.

• Bestuursvoorzitter Alexander Wynaendts van het aan staatsinfuus gelegde Aegon kreeg nog altijd
bijna een half miljoen euro mee in de vorm van variabele beloning.

• De Shell-top keerde zelfs een prestatiebeloning uit terwijl de al weinig uitdagende doelstellingen om deze te krijgen expliciet niet behaald werden.

• Voormalig bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron vorig jaar ruim zes miljoen euro mee naar huis, waaronder 1,9 miljoen euro voor `waardecreatie` en 2,5 miljoen euro voor de overname van ABN Amro.

• Guus Hoefsloot van het wankelende bouwbedrijf Heijmans kreeg een vertrekpremie mee. Op de exacte hoogte van de premie moeten aandeelhouders wachten tot de publicatie van het jaarverslag op 29 april.
De beloningskit schrijft dan ook voor dat falende bestuurders geen ontslagvergoeding krijgen en dat een eventuele vertrekpremie op het moment van aftreden openbaar gemaakt dient worden.

• Bij KPN moesten aandeelhouders toekijken hoe de rvc de beloningsstructuur wijzigde zonder het
aan aandeelhouders voor te leggen.

• De kersverse bestuurders van Oce, KPN en Unilever kregen alle forse "golden hello's' - een welkomstbonus waaraan geen prestatiecriteria verbonden zijn.