VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bam met samengeknepen billen door de crisis

Bijna alle verwachtingen die bestuursvoorzitter Joop van Oosten vorig jaar uitsprak, kwamen uit. Maar over wat 2009 gaat brengen durfden bestuur en commissarissen zich niet uit te spreken.

"Een prognose geef ik niet", zei Van Oosten tijdens de jaarlijkse verhuizing tegen beleggers. "Er is simpelweg te veel mist". De strategie is om zo ongeschonden mogelijk het jaar door te komen. Primaire doelstelling is een omzetniveau van tien miljard euro en een marge van vier procent op de omzet.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering meldde Van Oosten bovendien dat Bam de gesprekken om haar 21,5 procent belang in baggeraar Van Oord te verkopen in 2010 zal hervatten.

Alle thuismarkten verslechterd
Bam heeft het moeilijk gehad op alle vijf de thuismarkten. De markt in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Ierland en Duitsland verslechterde in rap tempo. De wereldwijde economische neergang was voor Bam vooral te voelen bij de vastgoeddivisie en ook de vooruitzichten voor de woningbouw in Nederland zijn negatief.

De verkoop van woningen uit eigen ontwikkeling daalde met veertig procent naar 3.231. Het resultaat van de sector vastgoed daalde sterk in 2008 van 95 miljoen euro naar ruim twintig miljoen euro.

In 2008 heeft Bam een omzet van 8,8 miljard euro gegenereerd tegenover ongeveer negen miljard euro het jaar daarvoor. Onder de streep hield het Bunnikse bedrijf 161,9 miljoen euro over, terwijl Bam bij de derde kwartaalcijfers zelf nog uitging van een winst van 260 miljoen euro. Per aandeel geeft dat een winst van 1,21 euro en Bam betaalt 50 eurocent dividend per aandeel.

Volledig eigenaar AM
De lagere nettowinst was te wijten aan een afschrijving van 100 miljoen euro op de boekwaarde van dochterbedrijf AM. Bam had al enkele jaren een belang in de projectontwikkelaar van 51 procent en oefende in februari van dit jaar de optie uit om de resterende 49 procent te kopen.

Bam verwacht een nog verdere verslechtering in die sector. De VEB vroeg in dit verband wat de motivatie was geweest om de optie op de vastgoedontwikkelaar AM uit te oefenen, zeker omdat ook direct een afboeking van 103 miljoen euro aan betaalde goodwill heeft plaatsgevonden. Bam vond het toch nodig het volledige eigendom te verwerven.

Orderportefeuille op orde
De orderportefeuille voor 2009 ziet er met een omvang van 13,1 miljard euro (ultimo 2007: 13,8 miljard euro) niet slecht uit. Volgens Van Oosten is de afname volledig toe te schrijven aan de daling van het Britse pond. Het effect hiervan bedraagt ruim een miljard euro.

Ook de kwaliteit is volgens Bam, met uitzondering van de vastgoeddivisie, op orde; prijsconcessies hoefden niet te worden gedaan. Naar verwachting wordt van de totale orderportefeuille 7,1 miljard euro in 2009 uitgevoerd en zes miljard euro in latere jaren.

Ondernemen in de bouw is onlosmakelijk verbonden met valuta-, krediet-, prijs-, liquiditeit- en renterisico's. De controlesystemen hebben in 2008 naar behoren gewerkt, en daardoor kon het bedrijf de tragere betaling van afnemers verhapstukken

De bouwwoede van weleer lijkt voorlopig wel echt voorbij. De bouw van woningen en andere projecten start pas wanneer een aanzienlijk aantal te bouwen woningen is verkocht of verhuurd. De markt voor duurdere woningen is het hardst geraakt. En ook Bam ontkomt er niet aan; de financiële crisis leidt tot terughoudendheid bij banken om projecten te financieren.