VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

DPA houdt de moed erin

De resultaten van detacheerder DPA dragen de diepe sporen van een bewogen verleden, maar de nieuwe topman Roland van der Hoek wil de bladzijde snel omslaan.

Ook al is de continuïteit nog niet gegarandeerd, het bestuur heeft in ieder geval het vertrouwen gekregen van enkele partijen.

Een aantal bestaande grootaandeelhouders heeft ingetekend op een miljoen nieuw uit te geven aandelen, waarmee DPA een kapitaalinjectie krijgt van ruim twee miljoen euro.

Bankkrediet in geding
In het toch ruim bemeten nieuwe pand van DPA werden aandeelhouders voor de jaarlijkse vergadering in een betrekkelijk klein zaaltje geperst. Wellicht als symbool dat het nog geen vetpot is bij de Amsterdamse detacheerder.

De bank heeft dezelfde mening, want toen eind 2008 de bankconvenanten wederom werden overschreden, kreeg DPA een weliswaar beperkte boete (24 duizend euro) en een verhoging van de renteopslag voor haar kiezen. Maar dreigender was het feit dat het bankkrediet direct opeisbaar was geworden en dus de huisbankiers de stekker uit de onderneming konden trekken.

Het nieuwe evaluatiemoment is 30 juni 2009 en dan zal DPA wederom beoordeeld worden op haar nettoschuldpositie, het bedrijfsresultaat (ebitda) en de ontwikkeling van de omzet. Zeker na de succesvolle emissie van 1,1 miljoen aandelen aan grootaandeelhouders Janivo, Delta Lloyd en voormalig beurshandelaar Adri Strating toonde financieel directeur Jan van Duijn zich vol vertrouwen dat DPA deze test zal doorstaan.

Tijdperk Smit nu echt voorbij
Het tijdperk van voormalige bestuursvoorzitter en oprichter Peter Smit is inmiddels volledig afgesloten. Van den Hoek had direct na zijn aantreden eind januari 2009 het initiatief genomen om het slepende conflict met Smit tot een einde te brengen. Na vijf gesprekken kon eindelijk overeenstemming worden bereikt waarbij onder andere is
overeengekomen dat Smit nog 300.000 euro aan DPA moet terugbetalen, wat inmiddels is gebeurd.

Ook heeft Smit zijn omvangrijke aandelenpakket (14 procent) verkocht aan vooralsnog onbekende derden. DPA heeft daar geen enkele bemiddelende rol in gehad en ook zelf geen aandelen gekocht, aldus Van den Hoek. Waar de aandelen dan wel terecht zijn gekomen is niet bekend, maar alle huidige aandeelhouders ontkenden aandelen te hebben overgenomen van Smit.

Overnameflops
DPA heeft de omzet het afgelopen jaar met 19 procent zien dalen naar 70,2 miljoen euro en het nettoverlies kwam uit op 13,5 miljoen. Een bijna even grote afboeking op de goodwill van twee in 2006 overgenomen bedrijven (Flex Group en Geos IT) ligt aan dit forse verlies ten grondslag.

De onzekere economische ontwikkelingen en de invloed daarvan op de markt voor flexibele arbeid dwongen DPA tot deze afwaardering. Feit is dat DPA ook in betere tijden niet heeft weten te profiteren van deze overnames. Progressie is altijd verhinderd doordat onvoldoende leiding gegeven is tijdens het integratieproces, personeel de deur uitliep, administratieve systemen onvoldoende in elkaar waren geschoven en het voormalige management van Flex vertrok.

2010 oogstjaar
Van der Hoek wil nu met een nieuwe strategie DPA weer op de rails krijgen. DPA moet meer deskundige specialisten aan klanten kunnen aanbieden die bovendien op meer terreinen inzetbaar zijn. Overnames zitten niet in de planning omdat DPA daar simpelweg geen geld voor heeft.

Dit jaar zal er veel aandacht zijn voor aanpassing van de organisatie aan de nieuwe stijl (meer toegevoegde waarde, meer specialismen, minder mbo'ers) en dan moet 2010 het oogstjaar worden. Aandeelhouders vroegen zich hardop af of dit tempo voor de huidige organisatie niet wat te hoog was, maar Van der Hoek is optimistisch gestemd.

Accountant op het matje
DPA lijkt een patent te hebben op onduidelijke jaarverslagen. Want net als vorig jaar uitten aandeelhouders in de aandeelhoudersvergadering (ava) klachten over het verwarrende jaarverslag. Zo bleek de formulering "verlieslatende contracten" (zes miljoen euro ofwel acht procent van de totaalomzet) niet te slaan op de inzet van specialisten, maar op de huurgewenningsbijdrage die DPA ontvangen had voor de huur van haar nieuwe kantoorpand.

De raad van commissarissen irriteerde zich over de vele terechte commentaren van aandeelhouders, maar probeerde dit in de ava te verhullen. Op weg naar de uitgang riepen commissarissen accountant Mazars ter verantwoording. Hopelijk krijgen aandeelhouders in een volgende bijeenkomst iets te horen over de uitkomsten van dit samenzijn.