VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Schuldenlast Wavin maakt aandelenemissie onontkoombaar

Een rampzalige tweede helft van 2008 heeft de buizenfabrikant Wavin in de problemen gebracht. Het bedrijf kampt met een dusdanige schuldenlast dat het niet langer voldoet aan de afspraken met de banken.

Wavin lijkt gedwongen nieuwe aandelen uit te geven. En dat betekent dat de huidige aandeelhouders hun belang verder zien verwateren.

Bestuursvoorzitter Philip Houben kwam direct tot de kern tijdens de jaarvergadering met beleggers. Door de sterke terugval van de omzet en het bedrijfsresultaat (ebitda) vreest Wavin dat vanaf eind juni 2009 niet voldaan kan worden aan de bankafspraken.

De Zwolse producent van buizen en leidingsystemen moet door tegenvallende resultaten over het eerste kwartaal 2009 snel actie ondernemen. Volgens Houben is inmiddels constructief gesproken met grootaandeelhouders en banken om alle opties langs te lopen, waaronder een aandelenemissie en een aanpassing van de afspraken met financiers. Begin mei zullen nadere details over deze gesprekken volgen en tot die tijd moet "een broedende kip niet gestoord worden", aldus Houben.

Offer gevraagd
Het oprekken van de bankvoorwaarden kan een lastig karwei worden gelet op het grote aantal betrokken banken (vijftien). Ook bij de bestaande grootaandeelhouders liggen de middelen niet voor het oprapen.

Een forse claimemissie lijkt de enige uitweg. Om de schuldenratio te laten dalen naar twee moeten ongeveer 160 miljoen nieuwe aandelen nodig zijn. Dit betekent een verwatering van 200 procent.

President-commissaris Paul van den Hoek bevestigde dat de te presenteren oplossing van alle stakeholders een offer zal vragen en dat daarna Wavin in financieel rustiger vaarwater terecht moet komen.

Wavin gaf extra voeding aan het emissiescenario door de nominale waarde van de aandelen fors te verlagen (van 1,25 euro naar vijf eurocent). Van den Hoek verklaarde dat dit slechts een formaliteit was. De wet verbiedt dat nieuwe aandelen worden uitgegeven onder de nominale waarde. Het afstempelen was bedoeld om Wavin flexibiliteit te geven. De realiteit is dat een claimemissie al wordt voorbereid.

Rampscenario
Ook Wavin zag twee volledig verschillende jaarhelften in 2008. Vooral in het vierde kwartaal 2008 stapelden de problemen zich op. In Ierland, Groot Brittannië en Denemarken trad een nog nooit eerder vertoonde teruggang in de bouwmarkt op van 30 procent, waarbij de diverse valuta's ten opzichte van de euro fors in waarde daalden.

Voeg daarbij de als gevolg van de hoge olieprijs gestegen grondstofprijzen die Wavin niet kon doorberekenen, alsmede de afbouw van voorraden bij klanten, en de problematiek is compleet.

In het eerste kwartaal van 2009 verslechterde de markt verder. De omzet daalde met 35 procent waarvan vijf tot tien procent voor rekening kwam van de strengere winter en vijf procent als gevolg van negatieve valutakoersen. De invloed op de ebitda kon niet uitblijven; deze daalde van 37 naar een schamele zeven miljoen.

Hierbij moet wel bedacht worden dat hetzelfde kwartaal in 2008 erg sterk was. De grondstofprijzen zijn inmiddels gezakt en reorganisatierondes moeten 40 miljoen gaan opleveren. Houben ziet een mogelijk herstel van de markt op z'n vroegst in 2010.

Schuldreductie
Financieel directeur Pim Oomens gaf aan dat Wavin met de schuldreductie van 542 miljoen euro naar 465 miljoen euro op de goede weg was. Hoewel de ebitda met 51 miljoen euro daalde, bleef deze met 161 miljoen toch redelijk op niveau.

Bij dit alles moet in ogenschouw worden genomen dat voor 60 miljoen euro aan acquisities is gepleegd en voor 55 miljoen euro andere investeringen in de bedrijfsoperaties zijn gedaan.

Met een solvabiliteit van 25 procent, een nettowinst en een positieve kasstroom van rond de 32 miljoen euro leek er eind 2008 geen vuiltje aan de lucht. Op vragen gaf Oomens aan dat er geen afboekingen op gedane acquisities hadden plaatsgevonden aangezien de waardebepaling zich richt op de lange termijnopbrengsten van deze acquisities en deze blijven intact.

Ook is geen extra last te verwachten door een bijstortingsplicht in het pensioenfonds. Dit fonds presteert goed alhoewel mogelijk de jaarlijkse pensioenpremies verhoogd gaan worden in verband met een gering dekkingstekort.