VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

USG wil snel snijden om crisis enigszins door te komen

De economische crisis komt in de uitzendsector hard aan en zal er wellicht slachtoffers gaan eisen.
Ook uitzendorganisatie USG People (USG) ontkomt niet aan de malaise, maar het bestuur is ervan overtuigd dat het concern de crisis zonder al teveel kleerscheuren zal doorstaan.
Maar eerst zal er ingegrepen moeten worden. En snel ook.

Het jaar 2008 was slecht voor USG. Daar maakte bestuursvoorzitter Ron Icke en financieel directeur Rob Zandbergen daar geen geheim van tijdens de jaarvergadering met beleggers.

Naarmate 2008 vorderde, werden de resultaten alsmaar slechter. Het voorlopige dieptepunt is het vierde kwartaal met een nettoverlies van 77 miljoen euro (2007: 36 miljoen euro winst).

In de wandelgangen werd de verwachting uitgesproken dat er in de nu heersende marktomstandigheden uitzendbureaus zullen afvallen. Voor USG is dat geen aanleiding om weer op acquisitiepad te gaan. Uitzendkrachten zijn massaal door inleners naar huis gestuurd. Lichtpunten in de huidige malaise zien Icke en Zandbergen nog niet. Zij hebben er wel vertrouwen in dat USG hier zonder al te veel kleerscheuren uit de crisis te voorschijn zal komen.

Irritatie over banken
Het is bijna gemeengoed dezer dagen, maar ook USG worstelt met haar schuldpositie en bankconvenanten. De nettoschuld bedroeg 388 miljoen euro per ultimo, ofwel 1,6 maal het bedrijfsresultaat (ebitda) van 255 miljoen euro. Dat mag van de banken maximaal 2,5 maal het brutoresultaat zijn.

Op vragen over een mogelijke verslechtering van deze schuldratio, waarmee op een bepaald moment wellicht niet meer aan de bancaire eisen kan worden voldaan, reageerden de Icke en Zandbergen met de nodige irritatie. Meer dan dat met banken regelmatig overleg gevoerd wordt, wilden beide heren niet kwijt.

Drie alternatieven
Feit is wel dat USG op het randje van haar convenanten balanceert. In dat geval is er een aantal opties.
De eerste is een aandelenemissie, maar dit lijkt bij de huidige koers vanwege de enorme verwatering nauwelijks een reële optie.

Bovendien kan sinds enkele maanden een beschermingswal worden opgeworpen met preferente aandelen ingeval van ‘dreiging'. Een dergelijke constructie zal een negatief effect hebben bij een aandelenemissie. Vragen en opmerkingen hierover vielen allesbehalve goed bij president-commissaris Cor Brakel en Icke.

Een andere mogelijkheid is dat oprichter en grootaandeelhouder Alex Mulder de helpende hand gaat toesteken, bijvoorbeeld door een converteerbare obligatielening te verstrekken. Ook het slikken van een hogere renteopslag over de leningen is een optie.

Direct ingrijpen noodzakelijk
USG ontkomt niet aan forse kostenreducties. Omdat liefst zeventig procent van de bedrijfskosten personeelskosten zijn, betekent dit dat in het personeelsbestand gesneden gaat worden en vestigingen worden gesloten.
In januari zijn al 93 vestigingen in Frankrijk, Spanje en Portugal gesloten. Een volgende reorganisatieronde is aanstaande waarbij ook in Nederland en Duitsland banen sneuvelen.

Toch wil Icke activiteiten in bestaande markten zo veel mogelijk behouden. Van grote vestigingen kan het aantal medewerkers omlaag en kleine vestigingen moeten eerder dicht. Twijfelachtig is of de korte termijn voordelen van het sluiten van vestigingen opwegen tegen de extra moeite en kosten om in een weer opgaande conjunctuur het aantal vestigingen uit te breiden.

Maar volgens Icke heeft USG simpelweg geen keus. Doorgaans heeft een uitzendorganisatie in een recessie tijd om maatregelen te nemen, zoals in 2002 en 2003 het geval was. De huidige recessie blijkt echter zo sterk en snel tot uiting te zijn gekomen dat van enig afwachten geen sprake meer kan zijn.

Minder erg dan concurrentie
De maandelijkse omzetdalingen van USG van 18 tot 20 procent ten opzichte van vorig jaar steken nog gunstig af tegen het gemiddelde van 20 tot 23 procent voor de gehele uitzendbranche. Het wat grotere accent op specialistische uitzendingen biedt USG marktvoordelen, zo meldde Icke.

Hij ziet geen enkele reden om het multi brand-concept te herzien. Geconstateerd moet wel worden dat deze strategie waarbij het bedrijf onder verschillende merken acteert een zware teruggang in resultaten niet heeft kunnen tegenhouden.

Cijfers USG 2008: niet best
De cijfers over heel 2008 stemden allesbehalve vrolijk. De omzet steeg vorig jaar nog licht tot ruim vier miljard euro (2007: 3,88 miljard euro), vooral door redelijke halfjaarcijfers. De laatste maanden daalde de omzet echter fors met ongeveer 18 procent. Het bedrijfsresultaat halveerde tot 116,7 miljoen euro. De nettowinst liep in 2008 sterk terug en kwam uit op 16,8 miljoen euro tegenover 140 miljoen euro in 2007.