VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

KAS Bank lijdt mee met malaise in de financiële wereld

Waar Kas Bank in 2007 nog trots kon melden slechts beperkt te zijn geraakt door de kredietcrisis, was het in 2008 goed raak.

De crisis bezorgde de effectendienstverlener voor de zakelijke markt toch aanzienlijke verliezen te hebben bezorgd. En dan was er ook nog eens de hinderlijke invloed van Lehman en Madoff.

De negatieve ontwikkeling begon bij de baten die terugliepen tot 129,6 miljoen euro (2007: 174 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich navenant tot 51,9 miljoen euro negatief ten opzichte van 67,3 miljoen euro positief in 2007. De nettowinst van 50,9 miljoen euro sloeg om in een nettoverlies van 39,9 miljoen euro. Beleggers moeten het doen met het interim-dividend van 45 eurocent per certificaat, want een slotdividend keert Kas Bank niet uit.

Weer sorry
Bestuursvoorzitter Albert Roëll bood aanwezige aandeelhouders zijn verontschuldigingen aan voor het negatieve totaalresultaat. Het is voor Kas Bank te hopen dat de crisis spoedig zal afnemen. Roëll verwacht dat voor de hele financiële sector 2009 eveneens een zwaar jaar zal worden. Concrete uitspraken kon en wilde hij verder niet doen.

Volledig afhankelijk
Kas Bank is met zijn dienstverlening volledig afhankelijk van de financiële sector. Tot haar klantenkring behoren institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen en vermogensbeheerders) en financiële instellingen (banken en brokers). Aan de kostenkant zijn weinig voordelen te halen.

Van de operationele lasten van 107,3 miljoen euro zijn 70,1 miljoen euro personeelslasten. Die zijn ten opzichte van 2007 met twaalf procent gestegen vooral door een overname in Duitsland. Met 800 mensen worden 500 klanten bediend en een verdere afslanking is nauwelijks mogelijk. In 2008 heeft Kas Bank twintig nieuwe klanten binnengehaald.

Madoff en Lehman Brothers
De opbrengsten zijn aanzienlijk gedaald: hogere rentebaten compenseerden de lagere provisies nog wel, maar de lagere baten uit handel en beleggingen niet meer. Deze bedroegen slechts 10,9 miljoen euro tegen 32,9 miljoen euro in 2008.

In de turbulente markt waren er wel bijzondere waardeverminderingen op kredieten. Daaronder begrepen 15 miljoen euro vanwege het faillissement van Lehman Brothers en de affaire Madoff was "goed" voor negen miljoen euro schade. Kas Bank had hierin weliswaar niet direct belegd, maar raakte wel via klanten hierbij betrokken.

Mister corporate governance
Over de huidige gang van zaken valt Kas Bank wellicht weinig te verwijten. Op corporate governance gebied echter wel, want daar is werk aan de winkel. Jean Frijns, naamgever van de nieuwe code voor goed ondernemingsbestuur en sinds vorig jaar commissaris, zal daarin het voortouw moeten nemen.

Kas Bank heeft namelijk nog altijd certificaten van aandelen. Kapitaalverschaffers hebben wel economische rechten, maar in beginsel geen stemrecht. Het administratiekantoor (AK) houdt de onderliggende aandelen en stemt in aandeelhoudersvergaderingen op alle aandelen die niet worden opgeëist door certificaathouders die zelf hun stem willen uitbrengen.

Bij Kas Bank functioneert dit in de praktijk als permanente beschermingsconstructie en de code Frijns bepaalt dat dit niet mag. Dat schept dus verwachtingen. Frijns rekent dit zeker tot zijn aandachtsgebied, maar gaf wel aan dat de raad van commissarissen in zijn geheel naar buiten treedt.

Administratiekantoor houdt weer zijn mond
In het AK zit langzaamaan enige beweging. In oktober 2008 is eindelijk, vijf jaar na de code Tabaksblat, voor het eerst een vergadering van certificaathouders gehouden. Een volgende vergadering is nog niet vastgesteld, maar zal plaatsvinden als de "maatschappelijke ontwikkelingen dit noodzakelijk maken", aldus voorzitter Adri Baan (voormalig Philips-bestuurder).

Deze passieve opstelling is teleurstellend; een jaarlijkse vergadering is wel een minimumvereiste. En zoals vanouds roerde het AK zich in de aandeelhoudersvergadering weer niet, terwijl hier gelet op de gang van zaken in 2008 toch alle reden voor was. Opnieuw het bewijs dat de AK-bestuurders een verlengstuk van bestuur en commissarissen zijn. Kritisch en onafhankelijk optreden is aan hun niet besteed.

Afwachten dus. Niet alleen tot het einde van de economische crisis, maar ook op verdere stappen die de positie van de kapitaalverschaffer moeten versterken.Gerelateerde artikelen