VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Akzo Nobel houdt vast aan doelstelling winstgevendheid

Akzo Nobel heeft de doelstelling voor de komende jaren helder voor ogen. Zelfs een stevige recessie en fors lagere eerste kwartaal cijfers kunnen haar daar niet vanaf brengen.

In 2011 moeten de verdiensten in verhouding tot de omzet (ebitda-marge) op 14 procent liggen. Topman Weijers hield nog wel een slag om de arm. "Het kan een jaartje langer duren als het herstel van de economie op zich laat wachten."

Akzo Nobel heeft de doelstelling voor de komende jaren helder voor ogen. Zelfs een stevige recessie en fors lagere eerste kwartaal cijfers kunnen haar daar niet vanaf brengen. In 2011 moeten de verdiensten in verhouding tot de omzet (ebitda-marge) op 14 procent liggen. Topman Weijers hield nog wel een slag om de arm. "Het kan een jaartje langer duren als het herstel van de economie op zich laat wachten."

Synergievoordelen ICI cruciaal
Cruciaal bij het behalen van de winstdoelstelling is de integratie van de het overgenomen verfconcern ICI. Dat moet grote synergievoordelen opleveren. Door de impact van de crisis is de urgentie om de synergiedoelstellingen te behalen toegenomen. Al met al is het proces nog altijd zeer bevredigend, liggen de kostenbesparingen op schema en is de acquisitie zeer passend.

ICI niet te duur betaald
Van een te hoge prijs voor ICI wilde Wijers dan ook niets weten op de jaarlijkse vergadering voor aandeelhouders. Ook niet van een te snel gedane overname of te rooskleurige aannames. Toch moest binnen een jaar al fors worden afgeschreven op de post goodwill van 4,4 miljard euro. Een teken dat de waarde nu ineens een stuk lager is dan destijds bij de aankoop.

De reden van de afwaardering ligt volgens Akzo Nobel met name bij externe factoren. De wereldeconomie is aanzienlijk verandert. Ook de boekhoudregels onder het  werken niet mee.

Maar de veronderstellingen die werden gedaan bij de overname gelden nog steeds. En ook het doel blijft hetzelfde, waarde creeëren door synergieën. De doelstelling was om binnen 3 tot 5 jaar een positieve (EVA) te behalen.

Dat lukte over 2008 niet, want toen resulteerde een EVA van 1,7 miljard euro negatief inclusief de impairment last en 431 miljoen euro negatief exclusief deze posten.

EVA negatief, toch een korte termijn bonus
De doelstellingen zijn duidelijk bij Akzo Nobel. Maar als het om de toekenning van bonussen gaat worden die doelstellingen wel heel flexibel geïnterpreteerd.

Zoals bijvoorbeeld bij de toekenning van de kortetermijnbonus. Over afgelopen jaar was toekenning van dit vooral afhankelijk van de EVA.

Ondanks dat deze maatstaf voor aandeelhouderswaarde fors negatief was, werd er een flinke bonus toegekend. Voor de bepaling van de bonus blijkt Akzo Nobel de cijfers aan te passen. Bijzondere inkomsten en lasten die een grote impact hebben worden uitgesmeerd over drie jaar.

Overigens is de korte termijnbonus vanaf dit jaar behalve van de EVA afhankelijk van EBITDA en persoonlijke doelstellingen.

Dubbele bonus
Nieuw bestuurslid Tex Gunning krijgt nog een extra wortel voor de neus. Gunning moet de divisie decoratieve verven strak trekken en bij succes levert dat naast de reguliere bonus nog eens maximaal 570.000 euro op.

Dubbelop? Nee, zegt de raad van commissarissen van Akzo. De klus van Gunning is belangrijk en lastig. Een extra bonus is volgens de toezichthouders gerechtvaardigd. En daar moesten de aandeelhouders het mee doen, want over het beloningspakket van Gunning konden zij niet stemmen.Gerelateerde artikelen