VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoopvolle toekomst voor CVG ondanks verhoogd risicoprofiel

Hoewel papierproducent Crown van Gelder ook als nichespeler een teleurstellend jaar achter de rug heeft, biedt de solide balans hoop voor de toekomst.

Het jaar 2008 sloot Crown van Gelder af met een netto verlies van 14,9 miljoen euro. Dit miljoenenverlies is inclusief een eenmalige afwaardering van 13,8 miljoen euro. Exclusief deze last daalde het bedrijfsresultaat van 2,7 miljoen euro winst in 2007 naar 2,1 miljoen verlies in 2008.

Krimpende markten
De economische krimp is inmiddels duidelijk zichtbaar in het produktie-en verkoopvolume, waarbij de direktie voor het eerste halfjaar 2009 een vermindering van ongeveer 10% voorziet.

Desondanks zal deze periode naar verwachting door positieve invloeden van lagere grondstofkosten en afschrijvingen toch met een positief resultaat (exclusief incidentele posten) kunnen eindigen.

Hoewel er stabilisatie van de verkopen zichtbaar is, wilde het bestuur tijdens de aandeelhoudersvergadering geen duidelijke voorspelling afgeven over de rest van dit jaar. De onzekerheden omtrent valutakoersen, grondstof- en verkoopprijzen laten dat niet toe.

Hoger debiteurenrisico
Momenteel is nog nauwelijks sprake van vertraagde betaling. Door verlaging van de kredietverzekering is het debiteurenrisico echter gestegen. Het eigen risico van de onderneming bedraagt hierbij ongeveer 325.000 euro, hetgeen vrijwel gelijk is aan het debiteurenverlies in het afgelopen jaar.

Noodscenario voorlopig niet nodig
Indien de marktsituatie onverhoopt verder zal verslechteren, is een noodscenario voorhanden,
dat voorziet in een tijdelijk stilzetten van een deel der produktie, het werven van orders buiten een straal van 800 kilometer met lagere marges, alsmede een onderhouds- en opleidingsplan.

Certificering nog een heikel punt
Het hoofdmotief voor handhaving van de certificering is de geringe opkomst bij aandeelhoudersvergaderingen. De afgelopen twee jaar was de opkomst ruim 20%. Het bedrijf zal zich op aandringen van aandeelhouders beraden bij welk gemiddeld opkomstpercentage opheffing van de certificering doorgevoerd zal worden.