VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Robuust Vopak blijft alert op impact crisis

Een robuust bedrijf. Zo noemde John Paul Broeders zijn tankterminal bedrijf Vopak. En dat lijkt terecht gezien de fikse stijging van het bedrijfsresultaat in 2008 en het eerste deel van dit jaar.
Het bedrijf is in opperste alertheid voor invloed van de kredietcrisis op de bedrijfsvoering. En daar past volgens Vopak een conservatieve prognose voor 2009 bij.

Terecht mag topman Broeders trots zijn op de resultaten die hij aan zijn aandeelhouders kan overleggen tijdens de jaarlijkse vergadering. Het bedrijfsresultaat (EBIT) was in 2008 met
€ 320,4 miljoen ruim17 procent hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2009 was de ebit weer acht procent gestegen.

Voorzichtigheidshalve wordt de prognose voor geheel 2009 voorlopig gesteld op een stijging van het bedrijfsresultaat met 5 procent. Dat mag conservatief genoemd worden gezien de resultaten tot nu toe.

Het dieptepunt van 2008 was voor Vopak van menselijke aard. Een medewerker liet het leven in november 2008 tijdens werkzaamheden op een terminal in Vietnam. Het bedrijf gaat de aandacht en opleiding voor veiligheid nog verder aanscherpen.

Bezet en alert
De bezettingsgraad van de opslagtanks blijft op een hoog niveau van 95 procent.
Een bezettingsgraad van 100 procent is nooit haalbaar, omdat de tanks periodiek uit bedrijf worden gehaald voor onderhoudswerkzaamheden, zo legde financiële man Jack de Kreij uit.

Door praktische procesverbeteringen met zeer efficiente bedrijfsprocessen,die rechtstreeks effect hebben op de algehele prestaties van de klant is de klant vaak bereid hiervoor een premie aan Vopak te betalen. Vopak is niet verantwoordelijk voor vertragingen in het proces van de klant.

Voor Vopak is de kredietcrisis een periode van opperste alertheid. Sinds de start van de crisis houdt het Bestuur wekelijks conference calls met de directies van Vopak in de regio's in de wereld om gegevens uit te wisselen of veranderingen te signaleren en zonodig hier akties op te nemen.

Prestatiebeloning
Vopak heeft zijn beloningsbeleid duidelijk parallel getrokken met de belangen van aandeelhouders. De winst per aandeel is het uitgangspunt.

De doelstelling voor de Raad van Bestuur is een 8 procent stijging van de winst per aandeel van jaar op jaar. Minder dan 5 procent winststijging geen bonus met een maximum van 11 procent bij stijging van jaar op jaar. Verder is ook de claw-back clausule van toepassing.