VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ongeloofwaardig bestuur Oce tovert zwarte cijfers tevoorschijn

Printerfabrikant Océ zoekt bijna wanhopig naar een manier om de divisie Digital Document Systems uit het slop te trekken.
De tak die faxapparaten en printers aan bedrijven levert is al jaren verliesgevend. Daar helpt zelfs geen creatief boekhouden aan.

Uit de toelichting van bestuursvoorzitter Rokus van Ieperen tijdens de vergadering van aandeelhouders blijkt duidelijk dat de deuren openstaan voor alle mogelijk bedenkbare oplossingen om de zwaar verliesgevende divisie Digital Document Systems (DDS) uit het slop te trekken. Al jaren verdwijnen miljoenen in de bodemloze put van deze activiteit.

Een paar jaar geleden dacht Océ de problemen in deze divisie alleen te kunnen oplossen maar inmiddels is duidelijk dat fusies, samenwerkingsverbanden of productie in licentie soelaas moeten bieden. Het is duidelijk dat in de huidige situatie Océ , aan toekomstige partners, geen al te hoge eisen kan stellen.

Winst of verlies
De onderneming meldde over het afgelopen jaar een winst van 3,8 miljoen. Beleggers, waaronder de VEB betwijfelen of de gemelde winst wel klopt. Het positieve resultaat zou het gevolg zijn van behoorlijk wat creatief boekhouden. De Océ-directie schermde met vroegtijdig geactiveerde ontwikkelkosten. Duidelijk is wel dat bij de huidige manier van rekenen bij Océ de aangeslagen divisie DDS in de komende jaren winst moet gaan maken. Een boude aanname.

Financieringscenario
De free cashflow bij Océ was in het eerste kwartaal euro 64 miljoen negatief. Als de cashflow zich dit jaar negatief blijft ontwikkelen loopt Océ de kans dat zij niet meer voldoet aan de ratio's gesteld in de leningconvenanten. De banken zouden dan niet bereid meer zijn om Océ te financieren.

Het is te hopen dat het bedrijf naar andere financieringsmogelijkheden kijkt, maar daarover liet financiële man Hans Kerkhoven het achterste van de tong niet zien.

Het is nu maar afwachten hoe de situatie zich bij Océ gaat ontwikkelen. Alles hangt af van de marktontwikkeling, oplossingen voor DDS en de flexibiliteit om de vaste kosten verder te drukken.