VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Directie vertrekt, commissaris blijft bij Beter Bed

Binnen een jaar gaat Beter Bed zijn complete directie verliezen. Het is afwachten hoe de bestuurswissel in zeer lastige marktomstandigheden gaat uitpakken.

De opvallende goede eerstekwartaalcijfers van beddenspecialist Beter Bed werden overschaduwd door het vertrek van de financieel topman Ric van der Woude.

Het bericht over dit vertrek komt kort na de aankondiging van de directievoorzitter Frans Geelen, dat hij uiterlijk tot de aandeelhoudervergadering van 2010 aanblijft. De beide heren waren de afgelopen jaren het boegbeeld van de onderneming.

Het is niet goed voor een onderneming als de hele directie nagenoeg tegelijkertijd vertrekt. Dit geldt te meer nu het bedrijf kampt met zeer lastige marktomstandigheden. In het tweede kwartaal 2009 wordt een verlies van ėėn miljoen euro verwacht.

Van der Woude gaat naar Zeeman en wordt daar ook CFO. Zijn werkzaamheden zullen per ėėn september worden overgenomen door Duncan van Hoeve, die sinds 1998 bij Beter Bed werkt. Door zijn vertrek verliest van der Woude de voorwaardelijk toegekende opties.

Eerste kwartaal
De nettowinst over de eerste drie maanden van 2009 kwam uit op 5,4 miljoen euro tegen 7,9 miljoen euro over dezelfde periode vorig jaar. Dit was beter dan de onderneming zelf eerder liet weten. Normaal is het resultaat van het eerste kwartaal 75% van de winst over het vierde kwartaal(6,9 miljoen).

De gemiddelde kosten per winkel daalden met 4%, mede door sluitingen van slecht renderende winkels en huuraanpassingen. Door de aanscherping van de criteria voor nieuwe winkels wordt de toename ervan geremd. Het aantal winkels groeide netto slechts met vier.

De strategie van internationale expansie en versterking marktposities blijft gehandhaafd. In december 2008 werd de eerste winkel in Polen geopend. Deze is winstgevend. Gekeken wordt naar verdere uitbreiding.

Verwachtingen tweede kwartaal
Geelen verwacht onvoorziene omstandigheden voorbehouden voor het tweede kwartaal een nettoverlies van circa van 1 miljoen euro tegen 3 miljoen euro winst in 2008. Er is nog steeds sprake van een laag consumentenvertrouwen en daar ook van het bestedingsgedrag van de consument.

Ook het teruglopen van de woningbouw en de verhuisbewegingen vooral in Spanje en Nederland remt de aankopen. Spanje, dat eind 2008 in de rode cijfers kwam, blijft een punt van zorg. Getracht wordt door huurverlagingen de resultaten te verbeteren. Versnelde introductie van nieuwe producten kan ook een bijdrage leveren aan een positiever resultaat.

Herbenoeming commissaris
Commissaris Renders heeft de maximale termijn volgens de statuten van 12 jaar vol gemaakt. Toch wil de raad van commissarissen hem opnieuw voor 4 jaar benoemen om de continuïteit binnen de raad te waarborgen. Hiertoe wordt een statutenwijziging voorgesteld waardoor elke beperking tot herbenoeming wordt geschrapt.

Nadat tegen dit voorstel bezwaar was gemaakt werd toegezegd, dat de wijziging slechts tijdelijk zou gelden. Het voorstel, mede gezien het vertrek van de directie, van een herbenoeming voor slechts twee jaar, werd niet overgenomen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen