VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

RSDB moet snijden en partners zoeken om neergang te stoppen

De kredietcrisis maakt het nog erger, maar zeker is dat de florissante markt van een paar jaar geleden niet meer terugkomt voor drukkerijconcern RSDB.
De aftredende president-commissaris gelooft niet meer in een ‘aleingang', terwijl de strategie van het bedrijf hier nog wel op gericht is.

Een nog niet eerder vertoonde trendbreuk trad in het vierde kwartaal 2008 op in de grafische markt. De vraag stortte met 11 procent volledig in vanwege de economische tegenwind. In het eerste kwartaal 2009 verloor de markt opnieuw 20 procent aan volume. Koppel hieraan de structurele overcapaciteit in de branche en de gevolgen voor de resultaten van drukkerijconcern Roto Smeets de Boer (RSDB) voor het lopende jaar 2009 laten zich raden.

RSDB presteerde met een teruggang van ‘slechts' 1,3 procent beter dan de markt, maar ontkomt er niet aan voor 2009 een negatief resultaat te moeten melden.

Bestuursvoorzitter John Caris gaf dan ook aan dat slechts reductie van de capaciteit over de hele breedte de bedrijfstak kan redden. Caris is voorstander van een crisiskartel op Europees niveau, wat er op neerkomt dat de sector onderling afspraken maakt over capaciteitsbeperking. Een uitnodiging van de Commissie heeft hij inmiddels op zak.

Vroeger is geweest
De ooit zo florissante markt van 2007 en daarvoor zal volgens Caris niet meer terugkomen.
Zo is de markt voor bijsluiters en insealen volledig stil gevallen, terwijl dit voor RSDB altijd een aantrekkelijke winstbron was.

Desondanks gaat het businessplan van RSDB nog altijd uit van een stand-alone scenario waarbij investeringen zullen plaatsvinden en tegelijkertijd in de kosten gesneden moet worden.

RSDB zal een nieuwe saneringsronde aankondigen waardoor capaciteit en personeel zal verdwijnen. Halverwege mei zal hierover meer informatie naar buiten komen.

Eten of gegeten worden
Volgens aftredend president-commissaris David Montgomery (eigenaar van het Engelse uitgeefconcern Mecom en vrijwel volledig eigenaar van Wegener) is de oplossing te vinden in overnames. Ofwel RSDB gaat weer op overnamepad of wordt zelf overgenomen.

Overnames in de drukkerij-sector is een kwestie van kralen rijgen. De markt bestaat uit door veel kleine familiebedrijfjes met minder dan 20 personeelsleden.

Zelf overgenomen worden kan ook, maar een eerdere overnamepoging van investeringsmaatschappij HHBV (van de Nederlandse miljonairs Hendrik van den Hombergh en Wim de Pundert) (HHBV) is in de zomer van 2008 definitief mislukt.

De jaarvergadering van RSDB bracht weinig duidelijkheid over het overnamevraagstuk. Topman Caris sprak beleggers toe in vaagheden over de te volgen routes op het overnamepad.

En ondertussen is het onderzoek naar Media Partners Groep nog altijd niet afgerond. Dit onderdeel, verantwoordelijk voor de uiteindelijke winst in 2008, staat al geruime tijd op de nominatie om verkocht te worden.

Wel financiering, geen dividend
Voor aandeelhouders RSDB zit er over 2008 geen dividend in. Met dank aan de banken die in ruil voor nieuwe kredietmogelijkheden (ter waarde van 50 miljoen euro) de keiharde eis hadden neergelegd dat er geen dividend mocht worden betaald.

Tegen de achtergrond van de economische crisis konden bestuur en commissarissen hier mee leven.

In 2009 ligt de focus op de kasstroom. Het werkkapitaal zal zo efficiënt mogelijk worden ingezet waarbij de voorraden en het debiteurensaldo zo laag mogelijk zal worden gehouden, alhoewel klanten wel om een ruimere betalingstermijn vragen.

"Gekke Henkie"
De omzet over 2008 daalde van 485 miljoen euro naar 447 miljoen euro. De brutowinst (ebitda) bedroeg 212 miljoen euro tegen 230 miljoen euro in 2007. Caris lichtte toe dat de marges sterk onder druk staan, maar dat RSDB geen "gekke Henkie" is om tegen iedere prijs te leveren.

Gelukkig laten klanten zich ook leiden door het aspect van leveringszekerheid. Onder de streep hield RSDB netto 1,3 miljoen euro over (2007: 4 miljoen euro) met een operationele kasstroom van 13,3 miljoen euro. Gelet op het aangekondigde verlies over 2009 zullen deze cijfers verslechteren en zal de goede balanspositie worden aangetast.