VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

CSM blijft solide door marktrol, kostenbeheersing en innovaties

Met suiker heeft de Centrale Suiker Maatschappij (CSM) al lang niets meer te maken. Maar dankzij innovatief werk heeft het bedrijf op het gebied van bakkersingrediënten een mondiaal leidende positie weten te veroveren.
Een winststijging zoals afgelopen jaar kan CSM echter nog niet te beloven. Het stelt zijn doelstellingen niet bij maar uit.

Nog maar een paar jaar geleden was CSM de grootste producent van suiker in Nederland. Deze activiteit is echter geheel afgestoten. Door tijdig ingezette veranderingen is de onderneming nu een der leidende wereldproducenten van diverse (banket)bakkerij-ingredienten voor industrieel en huisgebruik.

Bijna 90 procent van de concernomzet, gelijkelijk verdeeld over Noordamerika en een aantal landen in Europa. De overige verkopen betreffen de snel groeiende divisie Purac, producent van melkzuur en -derivaten, met fabrieken in de Verenigde Staten, Brazilie en recentelijk, succesvol, Thailand.

Bij Purac heeft CSM 65 procent wereldmarktaandeel met afzet in tal van uiteenlopende industrieën zoals: voeding, farmaceutica, cosmetica, diervoeding, bioplastics, electronica.

Nettowinst stijgt
De beëindiging van de suikerproductie bemoeilijkte het inzicht in de cijfers wel enigszins. Bestuursvoorzitter Gerard Hoetmer benadrukte tijdens de jaarvergadering met beleggers de voortgaande concernontwikkelingen.

Er was flinke autonome groei, de EBITA (brutowinst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisaties) daalde, maar de nettowinst steeg en de balansverhoudingen bleven ruim binnen de met de banken overeengekomen grenzen. Dit betekent niet dat er geen negatieve factoren waren, maar daar werd adequaat op gereageerd.

De sterke stijging van de grondstofprijzen kon worden doorberekend en "van de omvangrijke staking bij de belangrijke kaliumleverancier van Purac hebben we geleerd meer leveranciers te benutten" zei Hoetmer desgevraagd.

CSM en de crisis
Op de vraag naar de recessiegevoeligheid antwoordde Hoetmer dat ook bakkerijgrondstoffen er last van hebben ("al blijft iedereen eten"). Dit is gebleken in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de Verenigde Staten ("er wordt minder weggegooid!"), alsook in geringere verkoopvolumes van banketbakkersproducten.

Gevraagd of de nog niet gehaalde rendementsdoelstellingen zijn losgelaten was het antwoord van CFO Koos Kramer: "Nee, de targets zijn alleen iets verder in de toekomst komen te liggen en liggen boven het marktgemiddelde".
Een andere vraag was of CSM niet meer publiciteit (bijvoorbeeld bij innovaties) moet betrachten. Het antwoord luidde, dat getracht zal worden beter te communiceren.

Gekwantificeerde vooruitzichten voor 2009 werden niet gegeven. In het eerste kwartaal waren de verkochte volumes nog wel lager, doch meer klantgerichtheid hebben de nadelige gevolgen beperkt. Reorganisaties en verbeteringen bij enkele dochterbedrijven in Amerika en Duitsland hadden succes. Bovendien werden kostenniveaus verlaagd en er waren enkele succesvolle innovaties, ondermeer bij Purac. Een en ander zal de rest van het jaar doorwerken.