VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ordina moet bijkomen van fiasco in moeilijke markt

Het uitbesteden van complete bedrijfsprocessen, zoals administratie of facturering. Dat model leek begin deze eeuw de kip met de gouden eieren voor ICT-bedrijven. Voor Ordina werd dit zogenoemde BPO-avontuur (Business Outsourcing Processes) een nachtmerrie.
Het avontuur is over, Ordina is een derde van zijn vermogen kwijt en de sector is in crisis.

Na een amputatie van 35% van het eigen vermogen, staat ICT huis Ordina, na het BPO avontuur, weer met de beide benen op de grond. Het hele project is verkocht aan ICT-bedrijf Centric. De kater is groot na de zeperd van ruim euro 100 miljoen.

Wat de extra groeimotor had moeten worden, is verzand in complexheid, vertraging, kostenoverschrijdingen en het afhaken van de belangrijkste grote klant Robeco.

Hoe het kon gebeuren
Hoe is het zover gekomen met een project dat, bij de start in 2004, uniek was in zijn soort in Nederland? Bestuursvoorzitter Ronald Kasteel trok tijdens de jaarlijkse vergadering met aandeelhouders het boetekleed aan. Hij stelde dat het project aan de start al fout liep, mede door te groot enthousiasme van zowel Ordina als de klanten.

De bedoeling van het BPO-concept was om de "back-office" activiteiten op gebied van betalingstransacties, hypotheken, sparen en beleggen van bedrijven door Ordina te laten overnemen, zodat bedrijven zich konden richten op zijn kernactiviteiten.

Ordina zou deze processen dan onderbrengen in een gestandaardiseerd systeem. Een deel van de kostenbesparingen die dit de klant opleverde zou in de zakken van het ICT-huis verdwijnen.

Ordina heeft dit project schromelijk onderschat. Men is gestart met teveel activiteiten en teveel klanten tegelijkertijd, waar een beperkt gefocust proefproject beter op zijn plaats geweest zou zijn. Bovendien eisten klanten teveel maatwerk, waar standaardisatie Ordina voor ogen stond. Tijd en investeringen liepen uit de hand.

De les
Het motto is nu: Terug naar de kernactiviteiten. Ordina heeft een strategie om zich operationeel te beperken tot de Benelux, zich te concentreren op de 10 grootste klanten, met onmiddellijk daarna op de volgende 40 klanten in grootte.
De werkgebieden zijn: Consulting, ICT en Outsourcing, met respectievelijk 23%, 55% en 16% van de omzet. De totale omzet van Euro 700 miljoen, gedefinieerd in klanten sectoren, is praktisch gelijk verdeeld over Financiele Instellingen, Public/Zorg en Industrie

Hoe nu verder?
Er is ruimte om verder te groeien in Nederland, maar het ligt voor de hand om het accent op België te leggen, waar nog slechts Euro 75 miljoen omzet (maar wel met 19% autonome groei) gegenereerd is. Daarnaast wil men groeien in grote projecten en in Application Outsourcing, dat in 2008 reeds groeide met 41% tot Euro 112 miljoen. Beiden bevorderen lange termijn projecten en daarmee grotere stabiliteit in resultaten.

Cijfers en verwachting
Het kernbedrijf van Ordina had nog een omzetstijging van 7% in 2008, maar door margedruk viel de bedrijfswinst hier terug van Euro 65 naar Euro 47 miljoen. Het bedrijf heeft in de laatste 3 jaar een sterke groei van meer dan 50% kunnen realiseren, maar de winst fluctueerde nogal.

Wat de korte termijn betreft verwacht Ordina stabiliteit in Public/Zorg, beheersbare problemen in de Financiële-sector (groei nog 24% in 2008), maar een sterke terugval in de Industrie (reeds -8% in 2008). De flexibiliteit van het bedrijf is sinds de vorige dip in 2003/04 wel wat toegenomen.

Het aandeel van de variabele loonkosten is met meer tijdelijke krachten en meer variabele beloning van vast personeel toegenomen tot 15-20% van de loonsom. Ook de hoeveelheid uitbesteed werk is sterk vergroot.

Desondanks is een reorganisatielast van Euro 19 miljoen nog noodzakelijk om tot een besparing van Euro 15 miljoen in 2009, respectievelijk Euro 25 miljoen in 2010 te komen.

Een hevig discussiepunt vormde nog het bankconvenant. CFO Hans den Hartog hield stand met de uitspraak, dat men voorlopig binnen de ratio netto schuld/ebitda van 2,75 kan blijven.

Eerste kwartaal
Het persbericht met de eerste kwartaal resultaten bevestigde de tegenwind van het bedrijf met de gerapporteerde omzetdaling van slechts 4% en een operationele marge van 8%, enkele punten beneden eerste kwartaal 2008.