VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Goed presterend Arcadis voelt druk en handelt snel

Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis presteerde in het eerste kwartaal hetzelfde als het hele vorige jaar: gewoon goed.
De crisis wordt wel degelijk gevoeld in krimpende marges en dus waagt het bedrijf zich niet aan voorspellingen, let het op de kosten en wacht met overnames tot de prijzen verder zakken.

Ondanks goede resultaten kan ook Arcadis niet ontkomen aan slechtere marktomstandigheden. Het heeft hierop geanticipeerd door kostenbesparingprogramma's op te tuigen. Onorthodoxe bezuinigingen in vooral de Verenigde Staten hebben bijgedragen tot het behoud van marges.

Daarnaast stuurt cfo Ben van der Klift op het terugdringen van debiteurenrisico. Bij het afsluiten van nieuwe overeenkomsten wordt geprobeerd de termijn betalingen te vervroegen.

Door deze maatregelen is het werkkapitaal verbeterd. Het beleid van vreemde valuta hangt af van belasting voordelen en investeringen per regio. Het negatieve valuta effect op het resultaat bedroeg 3% door de daling van de dollar en het Engelse pond.

Druk verschilt per divisie
De druk op de marges is vooral te vinden in de divisies gebouwen en milieu. Als de klant bereid is een groter aandeel in projecten aan Arcadis te gunnen dan is Arcadis bereid met minder marge genoegen te nemen. Het voordeel is dat Arcadis hierdoor minder verkoopkosten heeft door de grotere opdracht.

Bestuursvoorzitter Harry Noy durfde zich op de jaarvergadering met beleggers niet uit te spreken over de vooruitzichten. Noy gaf aan het moeilijk te vinden om in te in welke mate de slechte economische omstandigheden invloed hebben op de activiteiten van Arcadis. Ook al omdat de impact verschilt per markt waarin Arcadis actief is.

Met nieuwe acquisities wordt in ieder geval gewacht totdat de crisis de waarde van interessante partijen verder heeft doen dalen.

Groei in water
In ieder geval ziet topman Noy voldoende mogelijkheden om te groeien in de watermarkt. Potentiële grotere opdrachten kunnen in de toekomst soelaas bieden. Zoals een opdracht voor een studie voor kustbescherming in Europa en een studie voor Nederlandse kustbescherming van de commissie van Oud Minister Veerman.

Voor de Aziatische markt zoekt Arcadis samenwerking met multinationals die in China actief zijn op milieu gebied. De nieuw benoemde commissaris Ruth Markland moet door haar ervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de introductie van Arcadis in de Aziatische markten.