VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ballast Nedam handhaaft verwachting voor 2009

Bouwbedrijf Ballast Nedam zit in een sector waar de klappen vallen. Toch blijft de bouwer bij zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor dit jaar. Langlopende overheidsopdrachten moeten houvast bieden in tijden dat de woningbouw onder druk staat.

Een nettowinst (bedrijfsresultaat) van 25 miljoen, een dalende omzet maar een goed gevulde orderportefeuille. Theo Bruijninckx, bestuursvoorzitter en tevens financiële man van Ballast Nedam, wil maar zeggen: het bouwbedrijf staat er goed op.

Het bedrijf kent ook geen financieringsonzekerheden, zo zei Bruininckx tegen beleggers tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Met de banken bestaan goede afspraken en herfinanciering van langlopende leningen is vooralsnog niet aan de orde. Dat speelt pas in 2012.

Toch positief over woningmarkt
Beide divisies van Ballast Nedam zagen afgelopen jaar de omzet stijgen.

De omzet bij van de divisie infrastructuur steeg met 5 procent tot 708 miljoen euro, het resultaat noteerde ook een plus.
Tot deze divisie behoort de groeimarkt voor offshore windmolenparken, waarin Ballast Nedam door innovatie een goede marktpositie heeft.

De omzet van de divisie bouw en ontwikkeling steeg met 22 procent tot 735 miljoen euro. Daarmee neemt dit onderdeel ruim de helft van de omzet van Ballast voor zijn rekening. De totale omzet van Ballast Nedam groeide in 2008 met 12 procent naar 1,426 miljard euro, waarvan 95 procent in Nederland werd gerealiseerd.

Met de woningbouwmarkt is het minder goed gesteld. De stagnatie in de woningmarkt heeft op korte termijn een negatief effect op de financiële resultaten. De vraag naar nieuwe woningen is gedaald, ondanks het structurele tekort aan woningen in Nederland.

Dat laatste is voor Ballast Nedam aanleiding om voor de langere termijn onverminderd positief te blijven over de woningmarkt.

Het aantal in 2008 opgeleverde woningen daalde, terwijl het aantal woningen in aanbouw is toegenomen. De onverkochte voorraad bedroeg eind 2008 minder dan een half procent.

Ondanks de toename van het aantal woningen "in aanbouw" stelt Bruijninckx, dat er geen toename van de onverkochte voorraad zal optreden. Ballast Nedam start bouwprojecten pas als er circa 70 procent al verkocht is, waarmee de risico's beperkt worden.

Volgens verwachting
De economische tegenwind en de stagnatie in de bouw ten spijt heeft Ballast Nedam de winst voor rentelasten en voor belastingen (EBIT) conform verwachting weten te handhaven op 42 miljoen euro.

De nettowinst daalde 9 procent en kwam uit op 24 miljoen euro. De helft van de winst wordt uitgekeerd als dividend aan de certificaathouders van aandelen, dus een zogenoemde pay-out van 50 procent. Het dividend is vastgesteld op 1,24 euro per aandeel.

Vooruitzichten
De vooruitzichten voor 2009 zijn niet negatief. Er blijft druk op de resultaten, maar de raad van bestuur van Ballast Nedam handhaaft de in maart 2009 uitgesproken prognose voor een operationeel resultaat over 2009 van 25 miljoen euro.
De omzet zal wat afnemen, maar de orderportefeuille is goed gevuld tot een omvang van 1,667 miljard euro. Grote langlopende projecten in opdracht van overheid en semi-overheid vormen daarbij een stabiele factor.

Beschermingswal blijft
Bouwonderneming Hurks Groep B.V. heeft begin 2009 zijn belang in Ballast Nedam vergroot van 10 procent naar ruim 15 procent. Per 1 april 2009 is de voorzitter van het administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, de heer Van der Schoot, bij Hurks commissaris geworden.

Deze overstap heeft volgens Bruijninckx geen relatie met het belang dat Hurks heeft in Ballast Nedam. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen is Van der Schoot als voorzitter van het administratiekantoor teruggetreden. Een eerste stap naar opheffing van het administratiekantoor is dit echter niet. Ballast Nedam blijft gecertificeerd. Daarover liet president-commissaris Ad Smits geen twijfel bestaan.