VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer klanten, kleinere transacties bij Binck Bank

Hoewel de provisieinkomsten per transactie afnemen weet internetbroker zijn winst op peil te houden. Met dank aan een onverwachte sterke aanwas van rekeninghouders.
Dit jaar moet de op stoom komende groei van buitenlandse dochters verder door zetten.

Beleggers blijven handelen benadrukte Thierry Schaap tijdens zijn laatste aandeelhoudersvergadering als bestuursvoorzitter van Binck. Maar de omvang van hun transacties neemt af.

De resultaten over 2008 toonden aan dat internetbroker BinckBank last had van de economische crisis maar de niet verwachte groei van het aantal rekeninghouders met 37 procent tot 293000 zorgden voor meer transacties.

Hierdoor werden de lagere provisiebaten per transactie grotendeels gecompenseerd. De gecorrigeerde nettowinst bleef mooi op peil met 64 miljoen tegen 66 miljoen in 2007. De groei zette zich ook in het eerste kwartaal van 2009 voort. BinckBank verwelkomde in dit kwartaal 19500 nieuwe rekeninghouders.

Produktdiversificatie
De integratie met het eind 2007 overgenomen ALEX verloopt voorspoedig. Op integratie van de IT netwerken na is de klus geklaard waarbij de verwachte synergie effecten naar boven konden worden bijgesteld. Alex zal zich gaan profileren als de internet vermogensbeheer bank.

Dit jaar zet Binck in op zijn beleggingsfondsen supermarkt, educatie van beleggers via de (online )Alex academie en online sparen in 2009.

Daarnaast blijft BinckBank creatief op zoek naar nieuwe partnerschappen. Zo kon ING zijn Sprinter product aan de klanten van BinckBank aanbieden.

En dan is er nog de ophanden zijnde samenwerking met handelshuis Optiver.

Bom onder de markt
De aankondiging van de joint venture met Optiver wordt ingegeven door de wettelijke verplichting om klanten de beste prijs voor een transactie te bieden. BinckBank meldt de transactie aan bij Optiver die nagaat waar de beste prijs voor de transactie wordt geboden.

Bij een gelijke prijs krijgt Optiver de order. Voor BinckBank het voordeel dat de beurskosten omlaag gaan indien deze matching tot stand gebracht wordt. Volgens concurrenten een bom onder de markt daar Optiver niet meer geprikkeld wordt de beste prijs te bieden.

Overigens profiteren Binck-klanten niet meteen van de lagere transactiekosten. Binckbank gebruikt de extra opbrengsten als afweermechanisme tegen de komst van nieuwe prijsvechters.

Succes in het buitenland
Vooral in 2008 kwam de sprong van binckBank naar het buitenland goed op gang. België, gestart in 2007, groeide sterk: 64 procent meer rekeninghouders tot 22000.

Ook Frankrijk kende een vlotte start. Eind 2008 werden hier al 3000 rekeninghouders geregistreerd. Deze markten moeten naar 30 tot 40000 rekeninghouders groeien voordat een break-even punt bereikt is. Gelet op het huidige groeitempo verwacht Nick Bortot,verantwoordelijk bestuurslid retail,dit binnen drie jaar bereikt te hebben. Vooral van Frankrijk heeft men als groeimarkt hoge verwachtingen.

De nieuw benoemde Bestuursvoorzitter Koen Beentjes gaf aan dat Duitsland slechts via een overname in beeld kan komen daar op deze markt al diverse discount spelers actief zijn.

Aandeleninkoop
Zolang de solvabiliteitsratio boven de 15 procent blijft (ultimo 2008 17,2%) zal BinckBank aandelen blijven inkopen. In 2008 werden hierdoor ruim één miljoen aandelen ingetrokken. Dit geld in kas houden voor een overname heeft geen zin daar de bedragen die hiermee gemoeid zijn de spaarmogelijkheid overstijgen volgens Schaap.

Foutje bedankt
Voorzitter van de raad van Commissarissen,Kees Scholtes, benadrukte dat hij en de overige leden in 2008 tot de conclusie kwamen dat met de samenstelling van de vergelijkende Peer groep een fout was gemaakt. Het kleine Bourse bank hoorde er niet in, de DAB bank wel.

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 stelde hij voor dit te corrigeren. Consequentie,in plaats van de zesde plaats belande BinckBank op de vijfde plaats,hetgeen een 100 procent toekenning van de lange termijn beloning opleverde.Gerelateerde artikelen