VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen heilige huisjes meer bij aangeslagen Gamma

Textielbedrijf Gamma is zwaar aangeslagen. Na het verlies in 2008 kan het bedrijf niet meer voldoen aan de afspraken met banken. De groeistrategie is losgelaten, uitverkoop van bedrijfsonderdelen lijkt aanstaande en wellicht is verder ingrijpen nodig.

Bestuursvoorzitter Veninga is in ieder geval duidelijk: Er zijn geen heilige huisjes meer.

Textielbedrijf Gamma Holding heeft door de economische crisis over 2008 flink verlies geleden. Het bedrijf laat zijn groeistrategie varen en richt zich nu op herstel van de financiële positie.

Dat is nodig ook.

Gamma Holding heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van 33,2 miljoen euro, vooral veroorzaakt door ruim 32 miljoen euro aan herstructureringskosten. In 2007 werd nog een winst behaald van 33 miljoen euro.

Vooral door de overname van het Deense Uni-chains (proces- en transportbanden) steeg de omzet van 713 miljoen naar 744 miljoen euro. Diezelfde overname heeft er ook voor gezorgd dat de schuldenlast van het bedrijf is gestegen tot 266 miljoen euro [per ultimo 2008].

De enige divisie die zich nog wist te ontrekken aan de economische malaise was de divisie . Daar wist Gamma Holding een omzetstijging te bereiken, vooral door een nieuwe marktbenadering en een groeiende Afrikaanse economie.

Afspraken in de knel
Het bestuur van Gamma Holding heeft de afgelopen maanden koortsachtig overleg gevoerd met de verschillende banken om een oplossing te vinden voor de zware schuldenlast van het bedrijf.
In december 2008 kon Gamma Holding voor het eerst niet volledig voldoen aan de vereiste bankconvenanten. In februari 2009 is een aangepaste financiering met nieuwe bankconvenanten afgesloten die loopt tot maart 2010.

Gamma Holding moet voor eind juli 2009 45 miljoen euro bij elkaar halen anders zal de onderneming een hoge vergoeding aan haar banken verschuldigd zijn. Dat is geen eenvoudige opgave. Allerlei opties worden overwogen. "Er zijn geen heilige huisjes meer binnen Gamma Holding", aldus bestuursvoorzitter Meint Veninga.

Maatregelen
Gamma Holding is voor de divisies Verseidag Ballistic Protection (kogelwerende materialen) en op zoek naar kopers. Eerdere onderhandelingen met geïnteresseerde marktpartijen transacties werden halverwege vorig jaar afgebroken.

Ook op operationeel gebied worden door Gamma Holding maatregelen genomen om een betere cashpositie te creëren en de schulden te verminderen. Dit gebeurt onder meer door kostenbesparingen. Door de sluiting en inkrimping van fabrieken in Duitsland en België, waar matrasstoffen worden gemaakt, verdwijnen er achthonderd banen bij Gamma. Dat is ongeveer 10 procent van het totale personeelsbestand. Verder wordt er een actief cashmanagement gevoerd.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering waren beleggers sceptisch over de prestaties van het bestuur. De presentatie over de cijfers en gebeurtenissen over 2008 van Veninga riep een hoop vragen op. Het beeld ontstond dat het bestuur de financiële crisis en de malaise binnen Gamma Holding was overkomen en zij niet tijdig de nodige maatregelen had getroffen.
 
Door de verschillende divisies is het niet eenvoudig focus aan te brengen in de activiteiten. Het tijdig inspelen op marktveranderingen wordt daardoor bemoeilijkt.

Bestuur levert in
De nieuwe financiële topman, Leendert Van Reeuwijk, heeft geen sign-on bonus gekregen. Daar leek eerst sprake van. Van Reeuwijk was echter vanaf 2005 controller bij Gamma Holding en heeft in die functie al enkele aandelen en opties ontvangen.

Voor wat betreft zijn contractuele vertrekregeling heeft Van Reeuwijk ter vergadering afstand gedaan van dat deel van de regeling dat betrekking had op zijn gemiddelde bonus over de laatste drie jaar. Bij onvrijwillig ontslag is de ontslagvergoeding nu vastgesteld op het vaste jaarinkomen.

In het jaarverslag was opgenomen dat Veninga voorwaardelijk afstand had gedaan van zijn bonus over 2008. In het licht van de teleurstellende resultaten hadden verschillende aandeelhouders zich daar boos over gemaakt.

Staande de aandeelhoudersvergadering heeft Veninga medegedeeld dat hij alsnog onvoorwaardelijk afstand doet van zijn bonus over 2008.

Over de decharge van de bestuurders en commissarissen werd schriftelijk gestemd. De teneur in de zaal was dermate verdeeld dat stemmen per acclamatie niet mogelijk was. Uiteindelijk zijn alle bestuurders en commissarissen gedechargeerd maar met een fors aantal tegenstemmen.

Laatste waarschuwing
De aandeelhouders, ook de aanwezige grootaandeelhouders, hebben de leiding van het bedrijf een duidelijke laatste waarschuwing gegeven. Het moet beter bij Gamma Holding. Fokko van Duyne werd voor de tweede keer herkozen als voorzitter van de raad van commissarissen. Hem wacht de zware taak om Gamma Holding door deze zware storm heen te loodsen.

Het voorstel tot kapitaalsvermindering en de daarmee verbandhoudende statutenwijziging zijn afgewezen. Bijna alle (groot)aandeelhouders waren tegen. Zij zijn tegen een (claim)emissie en zeker tegen een emissie onder de huidige nominale waarde en wilden een sterk signaal afgeven. Het bestuur en de raad van commissarissen moeten andere alternatieven bedenken om nieuw kapitaal aan te trekken.

Het afstoten van divisies is niet te prevaleren gezien de lage prijs die daar nu voor kan worden afgedongen maar het behoort helaas wel tot de mogelijke scenario's.

Fokko van Duyne sloot daarom af met de mededeling dat het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouders elkaar mogelijk snel weer zouden zien om nieuwe herfinancieringsplannen te bespreken.

Want als Gamma Holding bijvoorbeeld via een claimemissie tegen nominale waarde, nieuw kapitaal wil ophalen is wederom een besluit van de aandeelhoudersvergadering vereist.