VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

TKH verwacht maar één kwartaal hard te worden geraakt

Bij TKH, producent van glasvezelnetwerken en beveiligingssystemen, heeft de crisis eigenlijk maar één kwartaal hard huisgehouden. Aan een desastreus eerste kwart van 2009 hield het bedrijf vrijwel geen cent over.
De rest van het jaar ziet topman Alexander van der Lof duidelijk zonniger in. Hij zag al tekenen van herstel.

TKH kan terugzien op een succesvol 2008, met de grootste winst uit de historie. De omzet kwam uit op bijna € 1 miljard en de nettowinst bedroeg meer dan 5% over de omzet.

Het aandeel van innovaties lag met 21% ruim boven de doelstelling van TKH. De ceo, Alexander van der Lof, beklemtoonde tijdens jaarlijkse vergadering met aandeelhouders nogmaals dat het op innovatie gerichte beleid van TKH tezamen met de keuze voor groeimarkten als zorg en veiligheid voldoende resultaat moest blijven opleveren nu de crisis ook voor TKH voelbaar wordt.

Dat laatste bleek duidelijk uit de resultaten van het eerste kwartaal van 2009: een terugval in de omzet van 26% en een nagenoeg verdwijnen van de nettowinst. Nu gaf TKH aan dat de terugval vooral in de eerste 6 weken was opgetreden door het koude weer en het interen op voorraden van de afnemers. Daarna was de omzet weer teruggeveerd en blijft TKH optimistisch

Beleidsaanpassing
Van der Lof kondigde wel aan dat de tering nog meer naar de nering wordt gezet. In het eerste kwartaal zijn reeds kostenbesparingen ter hoogte van € 6 mln doorgevoerd en ook de komende kwartalen zullen de kosten tot met nog eens € 19 miljoen worden verlaagd. Daarnaast worden enkele verliesgevende productlijnen beëindigd, en de schuld van bijna € 195 miljoen met € 50 miljoen verlaagd worden.

Ook wordt het beleid verlegd van acquisities naar autonome groei. Er komen voldoende goed gekwalificeerde mensen beschikbaar en er is ruimte genoeg om de geografische dekking van alle activiteiten uit te breiden.

Corporate Governance.
TKH had een voorstel geagendeerd om vrijwillig het structuur regime toe te passen. Bij volledige toepassing van het structuurregime benoemt en ontslaat de raad van commissarissen en niet de aandeelhoudersvergadering de bestuursleden. Hierdoor zou de aandeelhouders invloed nog verder beperkt worden.

Als motief stelde TKH dat anders op afdelingsniveau toch weer ingewikkelde constructies moesten worden toegepast, omdat daar nog wel het structuurregime zou gelden. Er werd fel bezwaar aangetekend door de certificaathouders.
Het Administratiekantoor verklaarde desgewenst in te stemmen.

In de weken voorafgaand aan de vergadering was druk overleg gevoerd en had TKH de toezegging gedaan dat als gedurende twee jaar er minder dan 45% van de werknemers in Nederland werkzaam zou zijn alsnog het verlichte regime zou worden doorgevoerd. Veel aanwezige certificaathouders stemden dan ook tegen of onthielden zich van stemming.

De voorzitter van de RvC Herman Hazewinkel voelde de stemming goed aan en zegde toe de gehele corporate governance structuur nog eens grondig onder de loupe te nemen en voor volgend jaar de agenderen.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Herman Hazewinkel en Aad van der Velden waren voor herbenoeming beschikbaar en werden herkozen. Fons Driessen had er 3 termijnen opzitten en werd onder dankzegging uitgezwaaid als commissaris. Als zijn opvolger werd voorgesteld Philip Houben "toevallig" CEO van Wavin, een functie die Driessen indertijd ook had vervuld.

Het Executive Search bureau dat Houben had aangeworven heeft niet al teveel moeite gedaan om een originele naam uit de hoge hoed te toveren.