VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Schorsing stemrecht beschermingsprefs ASMI overwinning aandeelhoudersdemocratie

De Stichting Continuïteit ASMI mag niet stemmen over een nieuwe optie tot uitgifte van beschermingspreferente aandelen ASMI. Dat heeft de Ondernemingskamer vandaag bepaald. In feite betekent dit dat aandeelhouders zelf kunnen besluiten of er een nieuwe beschermingsconstructie kan worden opgetuigd. Jan Maarten Slagter, directeur van de VEB, reageert: "Dit is een overwinning voor de aandeelhoudersdemocratie maar we hebben wel een kanttekening".

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam (OK) heeft vandaag een beschikking gewezen in de zaak tussen een aantal aandeelhouders en ASMI waarbij de VEB als belanghebbende partij betrokken is. De OK verbiedt de Stichting Continuïteit ASM International, houder van de beschermingspreferente aandelen in ASMI waardoor de patstelling bij ASMI is ontstaan, om morgen tijdens de aandeelhoudersvergadering van ASMI te stemmen over het verkrijgen van een nieuwe optie tot het nemen van beschermingspreferente aandelen (agendapunt 11).
 
De Stichting Continuïteit heeft eerder aangegeven alleen bij dat onderwerp te zullen stemmen. De aandeelhoudersvergadering krijgt van de OK dus volledige zeggenschap over alle agendapunten. Dat is een terechte beslissing van de OK en een overwinning voor de aandeelhoudersdemocratie.
 
De OK heeft eveneens geconcludeerd dat hetgeen aandeelhouders en de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen verdeeld houdt nog niet tot afrondend overleg is gekomen. De OK geeft de aandeelhouders, bestuurders en commissarissen nog tot 5 juni 2009 de tijd melding te maken van de resultaten van een nader overleg dat, volgens de OK, nog tussen hen moet plaatsvinden. De verdere behandeling van het enquêteverzoek zal vervolgens uiterlijk op 3 juli 2009 plaatsvinden. De OK vindt nadere voorlopige voorzieningen nog niet nodig.
 
De VEB is tevreden met de uitspraak maar plaatst wel een belangrijke kanttekening. “Dit is weer een voorlopig oordeel van de OK. De OK heeft nog steeds geen beslissing genomen over de principiële vragen in dit dossier. Dat leidt ertoe dat bij ASMI al meer dan een jaar geen op de toekomst gericht beleid wordt gevoerd en dat belangrijke strategische keuzes niet kunnen worden genomen vanwege de impasse die is ontstaan door de uitgifte van de beschermingspreferente aandelen. Voor de particuliere minderheidsaandeelhouder is dat onverteerbaar. Zij staan al een jaar te wachten op een doorbraak die de OK weer vooruitschuift”, aldus VEB directeur Jan Maarten Slagter.