VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Besi heeft genoeg geld in kas om in te spelen op herstel in '10

Chipproducent BESI heeft zwaar te lijden onder de huidige crisis. De omzet daalt rap en het orderboek slinkt zienderogen. Toch weet het bedrijf zijn financiële positie redelijk te waarborgen door flink in de kosten te snijden.
Gerichte overnames moeten het bedrijf genoeg slagkracht opleveren om te profiteren van de volgend jaar verwachte opleving in de markt.

Door de overname in april 2009 van ESEC van het Zwitserse Oerlikon doet semiconductor BESI goede zaken. In de assemblage processen bij de chip fabricage kan BESI nu het gehele productaanbod bestrijken.
In de snelst groeiende delen van de markt (  en ) wordt de combinatie met een marktaandeel van 21 procent een toonaangevende speler.

Besi heeft de branchegenoot ESEC voor ongeveer 5 miljoen opgevist, een vraagprijs die een jaar geleden aanmerkelijk hoger was.

In ruil daarvoor ontving Besi een bedrijf dat een dramatisch jaar achter de rug heeft (verlies in 2008: 17 miljoen), maar dankzij een personeelsreductie van 35 procent klaar lijkt om waarde te hebben voor Besi. Uitgaande van 10 tot 12 miljoen aan synergie-effecten moet Esec onder de Besi-paraplu weer winst kunnen boeken.

Hard geraakt dus snijden
Tot zover het goede nieuws. Want tijdens de jaarlijkse vergadering moest bestuursvoorzitter Richard Blickman toch gewoon toegeven dat de economische tegenwind het bedrijf vol raakt.

In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet met 49 procent en de orderontvangst met 29,7 procent ten opzichte van het al slechte kwartaal vier van 2008. Een operationeel netto verlies van 7,3 miljoen was het gevolg.

Aandeelhouders reageerden gelaten op de slecht nieuwsshow. Een flink contrast met de vergadering van vorig jaar toen aandeelhouders tijdens een rumoerige bijeenkomst een motie van wantrouwen afgaven naar directie en raad van commissarissen.

De kritiek spitste zich in 2008 toe op de strategische koers, de uitvoering van die strategie en de invulling van de topstructuur. Besi heeft een onderzoeksbureau in de hand genomen om de situatie te onderzoeken. Dit bureau onderschreef de strategie van Besi en adviseerde over wijzigingen in de organisatiestructuur. Dit alles om ervoor te zorgen dat Besi volgend jaar kan groeien. Volgens onderzoek kan Besi in 2010 een omzetsprong van 60 procent maken dankzij verbeterende marktomstandigheden .

Tot die tijd geeft BESI uitvoering aan het zogenoemde Dragon-2-programma. Dit programma moet in 2009 een personeelsreductie van 15 procent opleveren, de sluiting van de Hongaarse fabriek en het in Azië onderbrengen van productie. Het geheel moet een kostenreductie van 15 miljoen opleveren.

Het Dragon-project bevat ook veranderingen in de interne structuur, de benoeming van een directeur financiën ( Jan Willem Ruinemans) en het benoemen van 4 nieuwe leden van de Raad van Commissarissen.

Een lichtpuntje is er ook. De liquiditeitspositie is ruim, 46,9 miljoen (eind Q1 2009 38 miljoen) bovenop leningen en lease verplichtingen. Hierdoor kan BESI de moeilijke periode doorkomen en zich opmaken voor de sterke sprong voorwaarts vanaf 2010.

Lage koers gevaarlijk
De aandeelhouders vroegen nadrukkelijk terughoudend te zijn met uitgifte van nieuwe aandelen gelet op de sterk gedaalde koers. Ook vroegen zij of er al kapers op de kust waren die hetzij een belang willen nemen dan wel met een overname bod kunnen komen. Blickman bezwoer dat er geen enkel contact in deze richting is en beloofde met belangen van zittende aandeelhouders rekening te houden.

Toch moet het mogelijk zijn om bepaalde acquisities uit te voeren als zich in deze moeilijke markt buitenkansjes gaan voordoen. Het ligt niet in de bedoeling om in nieuwe markten als de Solar,LED en Radio frequency identification te gaan acquireren.