VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Boskalis heeft wel degelijk geboden op Smit Internationale

Twee keer bracht baggeraar Boskalis een bod uit op Smit Internationale, zo verzekerde topman Berdowski zijn aandeelhouders. Twee keer werd het bod afgewezen door Smit.
Maar Smit-topman Vree ontkent een bod te hebben ontvangen. Twee maal een niet ontvangen bod afwijzen, een unieke prestatie.

Natuurlijk stond Smit Internationale centraal in de door Rabo-topman Bert Heemskerk (die vlak voor de AVA werd aangewezen als president-commissaris) strak geleide vergadering. In september bood baggeraar Boskalis 62,50 per aandeel Smit, die onmiddellijk de deur dichtgooide. Overigens ontkende Smit onlangs dat ze een formeel bod had ontvangen, waarmee ze het dus had gepresteerd een niet ontvangen bod te hebben afgewezen.

De pogingen
In december probeerde Boskalis het opnieuw, ditmaal via investeerder SHV. Wederom weigerde Smit in te gaan op het (door een dalende markt verlaagd) bod van 58 euro. Bestuursvoorzitter Peter Berdowski beweerde in de vergadering dat hij de exacte inhoud van de brief van SHV naar Smit niet kende.

Wel bevestigde hij de ambitie uiteindelijk tot een deal te komen. Sterker, zodra er een zakelijke instelling komt van Smit en Boskalis, moet er volgens hem wel een deal kunnen plaatsvinden. Hoewel Smit niet allesbepalend is voor de toekomst van Boskalis, versnelt een overname de implementatie van haar strategie.

Strategie
Deze strategie blijft geënt op baggeren en grondverzet, maar de overige (veel kleinere) productgroepen zullen helpen een door de klanten gevraagd breder pakket aan te bieden.

Opmerkelijk was dat het koersverlies van 91,9 miljoen euro op het reeds aangekochte pakket Smit aandelen boekhoudkundig beperkt werd tot slechts 35,3 miljoen. Aangezien deze participatie als strategisch werd gekwalificeerd, vereisen de IFRS regels volgens Berdowski dat een aparte waardebepaling plaatsvindt.
Op basis van het verdisconteren van verwachte toekomstige kasstromen, resulteerde een waarde van 50 euro per aandeel, beduidend hoger dan de beursnotering van Smit eind 2008.

Dit betekent niet dat een bod boven 50 euro bedrijfseconomisch zinloos is. Uiteindelijk kan Smit dankzij synergievoordelen en kostenbesparingen meer waard zijn voor Boskalis, wanneer het een controlerend belang zou (kunnen) verwerven.

Recordjaar 2008
Na het door Berdowski betitelde "Olympisch jaar 2008", waarin de omzet 12 procent steeg en de winst (geschoond voor bijzondere posten) met 15 procent, doemt de vraag of het plafond voorlopig is bereikt. Op korte termijn zal de kredietcrisis er inderdaad voor zorgen dat de winst lager zal uitvallen. Boskalis is echter optimistisch over de lange termijn vooruitzichten. Bij een volgende hoogconjunctuur zou de recordwinst uit 2008 overtroffen kunnen worden.

Voorlopig noopt de kredietcrisis tot voorzichtigheid. De orderportefeuille werd bij nadere inspectie geschoond met 450 miljoen euro. Door onzekerheden rondom een groot project in Dubai moest een verlies van 43,5 miljoen euro genomen. Het bizarre is dat deze aderlating juist werd veroorzaakt door het afdekken van risico's die dergelijke projecten met zich meebrengen.

Voor het project waren -uit voorzorg- de verwachte valuta- en brandstofrisico's afgedekt. Zodra echter bekend werd dat dit project (mogelijk) zou wegvallen, moesten deze zekerheden worden geherwaardeerd. Helaas was de Amerikaanse dollar inmiddels sterk gestegen en de olieprijs juist gedaald, waarmee de hedges een gat sloegen van 43,5 miljoen euro. Berdowski zag goede kansen om een deel van dit bedrag te verhalen bij andere partijen, maar wilde geen indicatie geven over de omvang.

Erg specifiek wilde hij ook niet worden over de mogelijke gevolgen van een inkrimping van de omzet op de winst bij diverse scenario's. Enigszins verrassend verklaarde Berdowski dat de onderneming veel gevoeliger is voor prijsdruk in projecten dan voor bezettingsgraden van haar schepen.