VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe commissaris brengt nog geen nieuwe strategie bij DIM

Het beheer van de vastgoedportefeuille van Dim Vastgoed zou wel eens overgenomen kunnen worden door grootaandeelhouder Equity One. Tijdens een extra vergadering van aandeelhouders werd alvast bestuurder Thomas Caputo van Equity One in de raad van commissarissen opgenomen. Maar de plannen van deze vastgoedbeheerder met DIM Vastgoed blijft onduidelijk.

De aandeelhouder die verwacht had dat Equity One op de buitengewone vergadering van aandeelhouders duidelijkheid zou verschaffen over haar strategie met betrekking tot DIM kwam bedrogen uit.
De gelegenheid was er wel degelijk nu Thomas Caputo, president van Equity One, de raad van commissarissen gaat versterken. Desondanks bleven de lippen stevig op elkaar.

De nieuwe man
Thomas Caputo is met zijn 62 jaar een veteraan op vastgoed gebied in Amerika. Zijn toetreden al commissaris is zeker een versterking voor DIM Vastgoed. Verhoging van de inkomsten en verlaging van de kosten waren de pijlen waarop zijn inbreng bij DIM de laatste maanden gericht waren. Caputo is nieuw bij Equity One, waar de laatste maanden grote veranderingen in de top hebben plaatsgevonden.

De oprichter, grootaandeelhouder, chairman en beleidsbepaler Catzman heeft zich wat verder teruggetrokken en in de top zijn nieuw mensen van buiten aangetreden.

Het blijft gissen naar de reden waarom grootaandeelhouder Equity One nog geen duidelijkheid heeft verschaft over haar visie op de toekomst van DIM Vastgoed. Equity hamert er toch al een tijd op dat zij het beheer van vastgoed goedkoper kan uitvoeren dan DIM zelf.
Misschien heeft Equity One zijn definitieve ( nieuwe ) koers voor DIM gewoon nog niet bepaald .

Een van twee
Duidelijk lijkt wel dat er iets moet veranderen bij DIM. De huidige situatie waarbij driekwart van de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf in handen is van een grootaandeelhouder is niet stabiel.
De situatie moet ofwel leiden tot een volledige overname ofwel tot een afbouw van het belang van Equity One.
Een liquidatie van DIM heeft voor de zittende aandeelhouders en dus ook Equity One kapitaalvernietiging tot gevolg, omdat dan een forse fiscale claim moet worden betaald. Daarmee lijkt vast te staan dat DIM wordt voortgezet.

Nieuwe situatie
De nieuwe situatie, waarbij de huidige directie wordt vervangen door andere beheerders was goed duielijk in de vergadering. Dde zittende directie van DIM voerde geen enkele keer het woord tijdens de vergadering.

Per 1 april volgend jaar loopt het managementcontract af. Het beheer zal naar alle waarschijnlijkheid worden overgenomen door Equity One tegen een lagere prijs dan nu het geval was, zo bevestigde de RvC. Maar voor de directievoering in Nederland en het acquisitiebeleid moet nog een oplossing worden gevonden.

De herfinanciering van de grootste belegging van DIM, die per 1 september dient te geschieden, zal geregeld kunnen worden. Desnoods zal Equity One hierbij te hulp schieten. In die zin is er geen gevaar voor de continuïteit van DIM