VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eriks weigert beleggers toelichting te geven op bod SHV

Met het plotselinge openingsbod van familieconglomeraat SHV stond de aandeelhoudersvergadering van Eriks voor de aanwezige aandeelhouders nog slechts in het teken van deze toenaderingspoging.
Noch recordjaar 2008, noch het matige resultaat van het eerste kwartaal 2009 van de technische handelsonderneming konden veel beroering wekken.

Bestuur en commissarissen dachten daar anders over. Zij hielden de kaken stijf op elkaar. Vragen van aandeelhouders over de avances van SHV werden niet beantwoord. Is dit bijvoorbeeld het eerste bod of was de interesse van het familieconglomeraat al eerder gewekt? Wanneer heeft SHV zich exact voor het eerst aan de poort gemeld? Vindt het Eriks' bestuur 42 euro wel een faire prijs? Is Eriks ook benaderd door andere geïnteresseerde partijen?

Eriks heeft op 6 mei jongstleden weliswaar gemeld het bod als "neutraal" te beoordelen, maar dit hoeft niet te betekenen dat bestuur en commissarissen het bod voldoende vinden. "Als het tot een officieel bod komt, zal Eriks een nieuwe aandeelhoudersvergadering houden", aldus president-commissaris Andre Olijslager.

Wel verklaarde bestuursvoorzitter Jan van der Zouw dat Eriks de ingezette groeistrategie net zo goed op eigen kracht kan vervolgen. Daarvoor is SHV niet nodig. Slechts één van de grootaandeelhouders, Darlin, liet bij monde van fondsbeheerder Frederik van Beuningen weten dat hij de geboden premie van 44 procent ten opzichte van de laatste beurskoers te laag vond. Andere grootaandeelhouders als Delta Lloyd, Navitas en ING gaven hun mening niet prijs.

Eriks is ideale prooi
Dat Eriks een aantrekkelijke overnameprooi is, wekt geen verbazing. Met de acquisities van de laatste jaren (het Engelse Wyko in 2006) en vooral Econosto in 2008 heeft Eriks zich een sterke uitgangspositie verworven op de Europese markt.
De technische handelsonderneming is inmiddels tweemaal zo groot als de nummer twee op het gebied van apparatuur voor stromings-, aandrijf- en afdichtingtechniek.

De geografische focus was tot de overname van het Rotterdamse Econosto gericht op de Benelux, Duitsland en Engeland, maar daar zijn inmiddels bruggenhoofden in Oost-Europa, Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en de Verenigde Staten aan toegevoegd.

Bovendien zijn Eriks' activiteiten mooi gespreid over verschillende sectoren (onderhoud, machinebouw en projecten) en is Eriks bovendien actief op verschillende afzetmarkten, zoals basisindustrieën, olie- en gaswinning en scheepvaart.

Hoewel de recessie zeker impact zal hebben, kan dit gecompenseerd worden door positieve integratie-effecten van recente acquisities. Het uitbuiten van synergiemogelijkheden, assortimentsoptimalisatie, een grotere inkoopkracht en een sterker verkoopapparaat moeten belangrijke financiële voordelen opleveren. Daarom komt het huidige SHV bod voor aandeelhouders te vroeg en is dit met 4,5 maal het bedrijfsresultaat (ebita) over 2008 significant te laag.

Minder kralen rijgen
Wat verdere expansie betreft denkt Van der Zouw in eerste instantie aan Duitsland, waar het marktaandeel nog altijd relatief laag is, om vervolgens uit te breiden richting Oost-Europa. Ook Scandinavië, waar Eriks nu nog nauwelijks actief is, staat op zijn lijst.
In alle markten wil Eriks de nummer een of twee zijn. Maar niet meer door kralen rijgen. Eriks heeft een goed gevulde oorlogskas beschikbaar maar wil deze primair aanwenden voor grote overnames.

Resultaten weerspiegelen conjunctuur
In 2008 steeg het bedrijfsresultaat met 21 procent tot 92 miljoen euro bij een omzetgroei van 19 procent tot 1,13 miljard euro. Wel is in de opeenvolgende kwartaalcijfers de conjunctuurval perfect weerspiegeld: het autonome omzetverloop was tot en met het eerste kwartaal van 2009 respectievelijk + 7 procent, + 7,4 procent, + 3,7 procent, -1,4 procent en - 14 procent.

In het eerste kwartaal 2009 was de teruggang in alle regio's merkbaar. Het zwaarst getroffen zijn de elektronica- (- 80 procent) en automobielsector (- 60 procent) gevolgd door de staal, chemie en petrochemiesector ( -40 procent). Maar er zijn ook sectoren die geen krimp geven, zoals de voedingsmiddelenindustrie.

Op dit moment lijkt de situatie zich op het huidige lage niveau te stabiliseren. Eriks wapent zich tegen verdere resultaatverslechtering door fors in de kosten te snijden. Financieel directeur Jan de Boer maakt zich over het voldoen aan de afspraken met banken echter geen zorgen.

Eriks verwacht de recessie beter door te komen dan concurrenten. De doelstelling blijft om het marktaandeel verder te laten stijgen. Het concern is uitstekend gepositioneerd om een belangrijke rol in de verdere consolidatie van de Europese markt te spelen. Om de huidige aandeelhouders te verleiden hun aandelen te verkopen, is daarom een aanzienlijk hoger bod nodig.