VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Super de Boer krijgt huis langzaamaan op orde

Na een dramatische periode lijken de tijden voor Super de Boer te keren. De resultaten over 2008 bieden perspectief, maar het supermarktconcern is een relatief kleine speler, worstelt met haar prijsimago en heeft een groot pensioenprobleem.

Ook Super de Boer merkt dat de portemonnee van de klant niet van elastiek is. Onderzoeken wijzen uit dat per bezoek minder wordt gekocht en de consument steeds prijsbewuster wordt. Desondanks zorgen de resultaten over 2008 het bedrijf een goede uitgangspositie, zo bleek ook tijdens de jaarvergadering met beleggers.

Vertrouwen in bestendige winstcapaciteit
Ondanks dat Super de Boer ten opzichte van 2007 elf winkels minder exploiteerde, bleef de consumentomzet afgelopen jaar met 2,1 miljard op peil. Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten steeg van zeven naar 17 miljoen euro.
Om haar vertrouwen in een bestendige winstcapaciteit nog wat extra kracht bij te zetten, activeerde Super de Boer een belastingvordering van 16 miljoen euro. Hierdoor steeg de nettowinst naar 29 miljoen, een verdriedubbeling ten opzichte van 2007.

Minstens zo belangrijk was dat de nettoschuld met tien miljoen euro is teruggebracht en het eigen vermogen groeide van 51 miljoen euro tot 80 miljoen euro. Vlak voor de kredietcrisis toesloeg, wist Super de Boer haar schulden te herstructureren. De kredietfaciliteit is teruggebracht tot 125 miljoen euro (was 170 miljoen euro) waarover het supermarktconcern een lagere rente betaalt dan voorheen.

Ondanks alles zit er voorlopig geen dividend in voor de aandeelhouders. Het eigen vermogen moet nog fors versterkt worden en de in het verleden opgebouwde verliezen van ruim 500 miljoen euro dienen nog aangezuiverd te worden.

Super de Boer kan marktgroei niet bijhouden
Bestuursvoorzitter Jan Brouwer betoogde tijdens de jaarlijkse vergadering met aandeelhouders dat niet de identieke omzet, maar de gemiddelde omzet per vierkante meter winkeloppervlakte een goed beeld geeft van de marktpositie. Toch kon hij er niet omheen dat Super de Boer de marktgroei nog niet kan bijhouden.

Om de resultaten een impuls te geven is in 2008 20 miljoen euro geïnvesteerd in de ombouw van winkels naar het nieuwe winkelconcept. Deze winkels draaien inmiddels met een 20 procent hogere omzet. Ook in 2009 gaat deze ombouwoperatie bij 50 tot 60 winkels plaatsvinden. Ook zijn alle winkels uitgerust met een nieuw kassasysteem en een nieuw bestelsysteem.

Verder wil Super de Boer zijn imago verbeteren door meer promotie van het huismerk en scherpe prijscampagnes. Ook steekt de supermarktketen de aller-goedkoopste producten in een nieuw jasje (Euromerk).

Pensioenstrijd
Een donkere wolk die boven het supermarktconcern hangt, is de bijstortverplichting die het pensioenfonds van Super de Boer claimt. Het fonds kampt met een aanzienlijk dekkingstekort: de dekkingsgraad ligt op 86 procent terwijl 105 procent per eind 2008 is vereist.
Super de Boer moet volgens het pensioenfonds de komende vijf jaren 25 miljoen euro bijstorten, maar weigert dit en wil in plaats daarvan de pensioenrechten van (ex-) werknemers inperken. Inmiddels heeft Super de Boer de overeenkomst met ingang van 1 januari 2010 opgezegd. Hoe nu verder is onduidelijk.

De kemphanen zijn nog wel in gesprek en alhoewel het om een miljardentekort gaat, beriep accountant KPMG zich op IFRS boekhoudregels. Volgens deze standaarden is nog altijd sprake van een overschot van dertig miljoen euro (eind 2007: 92 miljoen euro) en zou het niet nodig zijn een voorziening op te nemen in de jaarrekening.

Was dit wel gebeurd dan was het resultaat fors onder druk gekomen en lijkt sprake van een technisch faillissement. Voor het concern met een jaarwinst van 29 miljoen euro is een verliespost van 5 miljoen per jaar een enorme aderlating.

Consolidatie gaat door
Brouwer geeft bij iedere gelegenheid aan dat de supermarktwereld een verdringingsmarkt is met te veel spelers en dat naast de grootste (Albert Heijn) er plaats is voor een tweede grote speler. Toch weigert hij, en vooral president-commissaris Guus Lubsen, vragen hierover te beantwoorden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de intenties van grootaandeelhouder Casino (57 procent van de aandelen).

Met de overname van Schuitema door private equity fonds CVC is bovendien een samengaan van Super de Boer en Schuitema heel actueel. Met CVC is Ahold, dat 73 procent van de aandelen Schuitema heeft verkocht aan CVC, namelijk overeengekomen dat zij een vinger in de pap blijft houden bij Schuitema, maar behalve als Schuitema zou besluiten met Super de Boer te willen samengaan.

De toekenning van 160.000 onvoorwaardelijke opties aan Brouwer speelde hierbij ook een rol. Lubsen verzekerde dat de commissarissen een bepaling in het arbeidscontract met Brouwer hebben opgenomen dat indien de optiewinst als gevolg van een change of control (lees verkoop aan CVC/Schuitema) maatschappelijke normen te boven zou gaan, dit teruggebracht kan worden. Ofwel, commissarissen krijgen wel heel veel vrijheid en doorgaans blijken zij hiermee niet goed om te gaan.