VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van Lanschot snijdt verder om uit Haagse klauwen te blijven

Van Lanschot heeft 2008, een rampjaar voor de financials, nog met een winstje afgesloten, de balans, de liquiditeit en de solvabiliteit zijn op orde. En er wordt zelfs nog een dividendje uitgekeerd.
Ondanks een nog moeilijker eerste kwartaal handhaaft de Bossche bankier zijn langere termijndoelstellingen en gaat verder snijden in de kosten.

Wel sorry, maar geen directe schuld. Dat was zo'n beetje de strekking van het opiniestuk dat Van Lanschot-topman Floris Deckers .

Deckers had naar eigen zeggen meer kunnen waarschuwen voor de fouten die anderen maakten, maar deed het niet. Zelf bleef zijn bank ver weg van de ingewikkeld derivaten en rommelhypotheken, waardoor de bank nog op eigen benen staat en niet aan het staatsinfuus ligt.

Toch is het begrijpelijk dat de ondernemingsleiding na een nog moeilijker eerste kwartaal van 2009, bij   op de ochtend voor de aandeelhoudersvergadering, nog aanvullende maatregelen heeft aangekondigd.

Er wordt de hoogste voorziening sinds 1974 getroffen voor kredietrisico's, 25 miljoen euro, er wordt gesneden in de kosten, bij deze bank dus vooral personeel, 6 miljoen euro, en er wordt een extra afschrijving gedaan op het IT systeem.

Toch zijn de langere termijn doelstellingen van de bank niet wezenlijk veranderd: Van Lanschot moet verder op het pad naar de beste private bank van de Benelux. Een klantgericht, full service, financieel raadgever/beheerder met solide profiel voor met name de DGA van het (familie)MKB.

Meer klanten, meer spaargeld, hogere rentekosten
In het afgelopen jaar is 1,5 miljard euro (+ 15%) aan nieuw spaargeld van 5% nieuwe klanten, die met name van Fortis en de ABN/AMRO afkomstig waren, bij de bank gestald. "Gestald" is in deze een toepasselijk woord, omdat de meeste klanten uit de beleggingen naar het aanhouden van cash geld zijn gegaan.

Daardoor zijn de inkomsten uit provisies onderuit gegaan en door de grote concurrentie moet er een (te) hoge rente op spaartegoeden worden betaald, die in geen verhouding staat tot interbancaire of centrale bank rentes.

Snijden
Van Lanschot gaat de economische verder te lijf met meer ingrepen in het personeelsbestand. er dus op (personeels)kosten gesneden. Er zijn wel 69 nieuwe private bankers/wealth managers ingestroomd, maar er moeten 150 man/vrouw uit en alle interim medewerkers zijn al weg.

Bovendien heeft Van Lanschot vers kapitaal binnen gehaald door een extra emissie van preferente aandelen van 150 miljoen euro tegen 7,5% geplaatst. Het maakt dat de bank geen beroep op de overheid hoeft te doen.

Bonus door tevreden klant
De gehele toplaag , Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en een aantal topmanagers zijn in vast inkomen achteruit gegaan. Desondanks is er aan de Raad van Bestuur toch een variabele beloning uitbetaald. Bestuursvoorzitter Floris Deckers toucheerde zo 176.000 euro extra.

Die extra beloning heeft de top te danken aan een vorig jaar goedgekeurd bonussysteem. Daardoor kan 40 procent van de variabele beloning behaald worden door niet-financiële componenten, zoals klanttevredenheid en personeelsbeleid: Niet toevallig ook speerpunten voor de toekomst van Van Lanschot.