VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alsnog decharge voor commissarissen VastNed Retail

Aandeelhouders van VastNed Retail hebben in een hiervoor speciaal gehouden buitengewone aandeelhoudersvergadering de raad van commissarissen (rvc) alsnog decharge verleend.

Tijdens de reguliere jaarvergadering waren aandeelhouders in opstand gekomen tegen een extra bestuurdersbonus. Een bezoek van VastNed aan grootaandeelhouder PGGM heeft wonderen gedaan.

In de reguliere aandeelhoudersvergadering van 7 april 2009 (link naar ava verslag) ontstond grote ophef toen commissarissen een ‘buitengewone bonus' wilden toekennen aan de raad van bestuur. Bizarre reden voor de speciale bonus: het mislukken van de overnamepoging eind mei 2008 door IEF Capital, een investeringsvehikel van vastgoedbelegger Gil Grossman. Bestuursvoorzitter Reinier van Gerrevink zou recht hebben op ruim 60.000 euro, terwijl zijn collega-bestuurder Tom de Witte 30.000 euro kreeg toegezegd.

Een dergelijke bonus is ongepast, zo oordeelde een meerderheid van beleggers in de jaarvergadering. Onderhandelingen die de raad van bestuur voert met geïnteresseerde partijen horen tot de integrale taak van bestuurder en moeten niet additioneel worden beloond. Bovendien heeft het biedingsproces niet tot de gewenste resultaat geleid, zodat falen hier feitelijk extra beloond wordt. Zij stemde tegen decharge van de raad van commissarissen.

Angel uit vergadering gehaald
Om alsnog goedkeuring van aandeelhouders te krijgen gebruikte de raad van commissarissen een beproefd middel: gewoon een nieuwe vergadering uitschrijven. En dan helpt het als er vooraf al is gesproken met een grote aandeelhouders om de meningsverschillen glad te strijken.

Voor de vergadering bleek dat VastNed op bezoek was geweest bij grootaandeelhouder PGGM (21 procent van de aandelen) om over het besluit van het niet verlenen van decharge uit de vorige vergadering te praten. En daarmee was ook meteen de angel uit de vergadering gehaald.

PGGM had met zijn tegenstem vorige maand slechts een signaal willen geven tegen de voorgestelde buitengewone bonus. Er was geen sprake van gebrek aan vertrouwen in de toezichthouders in bredere zin.

Vertrouwen in toezichthouders geschonden
Met een opkomst van slechts 41 procent gaf alleen de stem van PGGM al de doorslag. Maar uiteindelijk gingen meer beleggers overstag: uiteindelijk stemde 96 procent voor decharge. De VEB blijft van mening dat het toezeggen van een dergelijke bonus dermate zwaarwegend is en onlosmakelijk verbonden is met het toezicht, waardoor ook het vertrouwen in bredere zin is aangetast.

President-commissaris Wouter Kolff beloofde beleggers dat de rvc in de toekomst geen retentiebonussen meer aan het bestuur zal toezeggen.

Direct resultaat blijf onder druk staan
Ook de operationele ontwikkelingen passeerden kort de revue. Bestuursvoorzitter Reinier van Gerrevink gaf aan dat sinds vorige maand de moeilijke marktomstandigheden voortduren. Vooral in Spanje blijken getekende contracten nog weinig en hebben twee grote huurders gebruik gemaakt van de contractuele ontbindende voorwaarde.

Bovendien zijn op andere locaties stevige onderhandelingen en incentives nodig om huurders over de streep te trekken. VastNed zal zich in 2009 primair richten op wederverhuur en dit kan ten koste gaan van het directe beleggingsresultaat.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net