VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hes blijft groeien na recordjaar

Ondanks de economische crisis blijft bestuursvoorzitter Harmen Sliep van Hes Beheer onverminderd positief over de ontwikkelingen op middellange en lange termijn. Terwijl veel ondernemingen pas op de plaats moeten maken, kondigde het overslag- en opslagbedrijf opnieuw groei aan in vooral de opslag voor natte bulk.

Toch zal ook HES, logistieke dienstverlener in havens in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, de kosten scherp in de gaten houden. Kostenbesparingen moet komen uit het beperken van uitbestedingen, minder inhuur van externe medewerkers en een evaluatie van geplande investeringen. "Tot op heden kunnen onze kosten meeveren met de behaalde resultaten", aldus Sliep tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Investeringen in opslagcapaciteit natte bulk
Verbreding van het productenpakket realiseert HES vooral door fors te investeren in opslagcapaciteit voor natte bulk via Botlek Tank terminal (BTT), het voormalige Maas Silo. HES heeft haar belang in BTT in 2008 uitgebreid van 40 naar 50 procent, de overige 50 procent zijn in handen van Noble Nederlands, onderdeel van de Noble Group.

BTT is op dit moment een op- en overslagbedrijf voor granen en derivaten dat mogelijkheden biedt voor aanpassingen. Daarnaast is er een bescheiden opslag voor natte bulk. De doelstelling is om in een aantal fasen een totale opslagcapaciteit voor natte bulk te realiseren van 450 duizend kubieke meter in 2013. De eerste fase gericht op uitbreiding tot 35 duizend kubieke meter gaat in 2009 van start. De tweede en derde fase voor respectievelijk 60 duizend en 80 duizend kubieke meter zal een jaar later starten. De laatste fase waarbij vier hectare haven gedempt moet worden, zal naar verwachting in 2013 gereed zijn.

Momenteel zijn al onderhandelingen gaande met klanten die voor langere termijn gebruik willen maken van deze opslagcapaciteit. HES zit daarbij in een comfortabele positie; de vraag is groot, zo meldde Sliep. Van de totaal benodigde financiering van 150 miljoen euro zal 70 procent worden geleend. Het restant zal worden geïnvesteerd met eigen middelen.

Recordresultaten in 2008
HES heeft in 2008 wederom goede resultaten behaald. Het genormaliseerde nettoresultaat (exclusief bijzondere posten) kwam uit op 13,5 miljoen euro, een stijging van ruim tien procent ten opzichte van recordjaar 2007 (12,1 miljoen euro). Ondanks de positieve resultaten van het eerste kwartaal van 2009 wilde Sliep vanwege de turbulente tijden geen verwachting afgeven voor 2009. Het dividend werd verhoogd naar 75 eurocent (2007: 70 eurocent).

HES ook in kolenopslag
Sliep ging ook in op vragen van aandeelhouders over kolengestookte energiecentrales. Er zijn twee centrales gepland op en naast terreinen van HES' deelnemingen en deze centrales zullen zodra ze gereed zijn veel opslagcapaciteit voor kolen vragen. De EON centrale is al in aanbouw en op korte termijn zal gestart worden met de Elektrabel centrale. Beide centrales zullen naar verwachting in 2012 of 2013 operationeel zijn en dit biedt HES nieuwe kansen.

HES ziet nog mogelijkheden om haar opslagcapaciteit uit te breiden. Via verschillende van haar deelnemingen bestaan uitbreidingsmogelijkheden door terreinen te huren en geschikt te maken voor op- en overslag. "Daar zal zeker naar gekeken worden, zoals we ook een open oog zullen houden voor acquisities in Nederland", aldus Sliep.

Desinvesteringen
HES heeft het afgelopen jaar ook van bepaalde activiteiten afscheid genomen. Zo deed zij haar 17,6 procent deelneming in Bio-ethanol Rotterdam (BER) van de hand en ook haar 16,7 procent deelneming in Rotterdam Refining and Recycling Technology (R3T) is verkocht. Sliep gaf aan dat HES hier geen toekomstige business in ziet en zich wil concentreren op haar core business.

Ondanks de miserabele economische situatie blijft HES groeien en onverminderd positief over de middellange en lange termijn. Maar de echte test moet het komende jaar worden afgelegd. Mocht HES dit jaar goed doorkomen, dan lijkt zij niet te kunnen worden bedreigd in haar groeiambities en verdient zij wellicht het predicaat ‘recessieproof'.