VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vertrouwen van aandeelhouders in SBM Offshore aangetast

SBM Offshore moet dit jaar alle zeilen bijzetten om het geschonden vertrouwen van beleggers terug te winnen. Het geloof in de toeleverancier van de olie- en gasindustrie is gekrompen na forse kostenoverschrijdingen bij twee grote projecten in 2008. Schadepost: ongeveer 55 miljoen dollar.

De forse kostenoverschrijdingen zijn volgens de vorig jaar aangetreden bestuursvoorzitter Anthony Mace geboekt bij de productie van twee zogenaamde floating production storage and offloading systems (FPSO's). Dit zijn drijvende installaties die olie oppompen, opslaan en transporteren.

Diverse onderdelen van deze FPSO's, die zo'n 400 à 500 miljoen dollar per stuk kosten en de vlaggenschepen van SBM zijn, waren later aangeleverd dan verwacht. Bovendien was het moeilijk om aan arbeidskrachten te komen. Om de vertraging bij de projecten te beperken, had SBM extra kosten moeten maken.

Keller aan de basis
De oorsprong van deze problemen ligt in de jaren 2005 en 2006. Het management onder leiding van Didier Keller, die sinds 2008 deel uitmaakt van de raad van commissarissen (rvc), raakte destijds overenthousiast om meer orders te boeken. Deze opdrachten zijn toen niet goed afgedekt door opdrachten aan onderaannemers en toeleveranciers.

In een in 2008 grotendeels oververhitte markt met een grote vraag naar de bouw van producten konden alleen dekkingen worden verkregen tegen steeds hogere prijzen. Behalve deze kostbare inschattingsfout hebben wijzigingen in het ontwerp van producten en boeteclausules in de overeenkomsten met opdrachtgevers de kostenoverschrijdingen nog eens versterkt.

Nieuwe problemen
Op basis van adviezen van consultancybureau Versatech zijn wijzigingen aangebracht in de interne organisatie van SBM om de uitvoering van orders beter te beheersen.
Desalniettemin zijn bij de productie van lopende orders toch weer enkele problemen opgetreden. Zo wijzigde en vertraagde de levering van de MOPUstor, een flexibele en mobiele productie-eenheid om olie en gas te winnen, door veranderde Noorse wetgeving.

Ook de brand van begin maart 2009 op een scheepswerf in Abu Dhabi zorgde voor vertraging in de productie van enkele drijvende booreilanden van SBM. Vervolgschade voor projecten in de bouwfase worden door SBM vanwege de hoge verzekeringspremies niet verzekerd.

SBM blijft optimistisch voor 2009
Bestuursvoorzitter Tony Mace verwacht voor 2009 een omzet te boeken van 2,8 tot 3 miljard dollar met een nettowinst van 228 miljoen dollar. Inmiddels vragen beleggers zich natuurlijk af hoe betrouwbaar SBM's verwachtingen nog zijn; in 2008 is duidelijk geworden dat alles afhangt van een strakke planning en budgettering van orderuitvoering en kosten. De topman is optimistisch over de vooruitzichten voor de markt waarin SBM actief is en hij verwacht in 2009 toch nog twee grote opdrachten te kunnen boeken.

LNG belangrijk voor SBM
De ontwikkeling van de LNG-FPSO (voor vloeibaar aardgas) ligt op schema. Alhoewel nog geen opdracht hiervoor is binnegehaald, is de verwachting toch dat op de middellange termijn deze installatie een belangrijke bijdrage zal leveren aan het resultaat. De ontwikkeling van de LNG-FPSO geeft SBM een voorsprong en een leidende positie in de markt voor velden waar uitsluitend naar LNG geboord wordt.

Balansverhoudingen onder druk
De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal, is gedaald van 36 procent tot 28,5 procent. Dit is niet alleen het gevolg van het aantrekken van vreemd vermogen maar volgens financieel directeur Mark Miles spelen ook IFRS een belangrijke rol. Volgens deze boekhoudregels moest op lopende orders in uitvoering ruim 269 miljoen dollar aan valutadekking op het eigen vermogen worden afgeboekt.

SBM zal in 2009 moeten bewijzen dat de uitvoering van orders weer volledig op orde is om het vertrouwen van de belegger terug te winnen.