VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Heijmans moet exitpremies terugvorderen

Bouwbedrijf Heijmans moet de exorbitante vertrekvergoedingen van de falende oud-bestuurders Hoefsloot en Van den Hoven terugdraaien. Bovendien moet de raad van commissarissen  van Heijmans een onderzoek instellen naar de operationele gang van zaken binnen het bedrijf in de periode dat Guus Hoefsloot bestuursvoorzitter was (2003-2008). Een dergelijk onderzoek is noodzakelijk om de huidige malaise bij Heijmans te helpen oplossen.

Deze verzoeken  heeft de Vereniging van Effectenbezitters neergelegd  bij de raad van commissarissen. Indien Heijmans weigert aan de verzoeken van de VEB te voldoen, sluit zij rechtsmaatregelen niet uit.  Directe aanleiding zijn de onlangs gepubliceerde buitensporige vertrekvergoedingen die aan de beide bestuurders zijn uitgekeerd. Voormalig bestuursvoorzitter Guus Hoefsloot ontving 1,8 miljoen euro, ofwel 4,2 jaarsalarissen. Zijn oud-collega Jacques van den Hoven, die per 1 oktober is opgestapt, kreeg ruim twee miljoen euro mee, overeenkomend met 5,7 jaarsalarissen.

De VEB vraagt in haar brief opheldering van Heijmans over onder meer de punten:
• Welke exacte contractuele afspraken ten aanzien van beëindigingsvergoedingen zijn ten tijde van infunctietreding overeengekomen tussen de beide bestuurders en Heijmans?
• Op welke wijze heeft raad van commissarissen (rvc) bij de vertrokken bestuursleden in het kader van een (eventueel) uit te keren beëindigingvergoeding de aaneenschakeling van slechte resultaten binnen Heijmans laten meewegen?
• Waarom heeft dit niet geleid tot het niet-uitkeren of fors matigen van de beëindigingvergoeding?
• Volgens het jaarverslag is Heijmans na het inwinnen van juridisch advies erin geslaagd om een verlaging van de beëindigingsvergoedingen te bewerkstelligen. Wat is de exacte inhoud en de strekking van deze juridische adviezen geweest die de rvc heeft gekregen ten aanzien van de beëindigingsvergoedingen?
• In welke mate hebben deze juridische adviezen uiteindelijk kennelijk geleid tot een lagere uit te keren beëindigingvergoeding?

Bovendien dringt de VEB aan op:

• Openbaarmaking van de exacte inhoud van het juridisch advies aan de rvc.
• Maximale inspanning van (de rvc) van Heijmans om de uitgekeerde exitvergoedingen aan Hoefsloot en Van den Hoven terug te vorderen.
• Daarnaast moet worden voorkomen dat bij het aangekondigde vertrek van de heer Van der Kroft een vergelijkbare betaling wordt gedaan.
• Een gedegen onderzoek naar onbehoorlijk bestuur in de periode 2003 – 2008 zodat de door Heijmans geleden schade kan worden verhaald op de daarvoor verantwoordelijke bestuurders.De VEB zal bovenstaande punten expliciet aan de orde stellen in de aandeelhoudersvergadering van Heijmans die morgen (27 mei) zal plaatsvinden.

Achtergrond

Bouwbedrijf Heijmans presteert al jaren ver onder de maat. In drie achtereenvolgende jaren (2006, 2007 en 2008) zijn telkens teleurstellende resultaten gerapporteerd. Heijmans is onder leiding van Hoefsloot getransformeerd van een ondernemende, gezonde en winstgevende bouwende ontwikkelaar tot een onderneming die haar commerciële slagkracht verloren heeft en haar kernprocessen in de uitvoerende bouw en infra niet op orde heeft. De neergang van het bedrijf geschiedde in relatief goede jaren voor de bouwsector,Bij Heijmans was structureel sprake van ontoereikend project- en risicomanagement en de interne controlesystemen hebben niet adequaat gefunctioneerd. Onder Hoefsloot heeft Heijmans liefst vijf winstwaarschuwingen afgegeven. De nieuwe bestuursvoorzitter Rob van Gelder voert hierdoor momenteel een forse sanering door.

Vereniging van Effectenbezitters