VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Minder opdrachten voor meer mensen drukt marges Ctac

In topjaar 2008 besloot softwarespecialist Ctac zijn personeelsbestand fors uit te breiden. Inmiddels zorgt de economische crisis voor minder werk en trager betalende klanten. De gestegen personeelskosten zetten de marges onder druk bij de Bossche dienstverlener. Efficiënter werken moet Ctac door de crisis helpen.

Uiteindelijk bleek 2008 een recordjaar voor Ctac, maar eind 2008 ontstond al lichte druk op de marges, die significant erger werd gedurende het eerste kwartaal van 2009. En dan helpt het niet dat het bedrijf een hoge debiteurenpost kent en veel goodwill op de balans heeft.

De specialist op het gebied van implementatie van SAP en Microsoft softwarepakketten meent echter dat zij vooral door de vorig jaar gedane investeringen in de backoffice efficiënter kan opereren en een goede uitgangspositie heeft om de crisis te overleven. Overnames zullen dit jaar waarschijnlijk uitblijven; de focus ligt op het behouden van de winstgevendheid.

Klanten drukken stempel meer
De druk op de marges wordt volgens bestuursvoorzitter Bart Hogendoorn veroorzaakt door een lagere bezettingsgraad. Meer en meer werknemers hebben gedurende langere tijd geen opdrachten. Ctac kan op dit punt wel wat verweten worden, want juist gedurende 2008 zijn veel nieuwe personeelsleden aangenomen.

Bovendien is de markt veranderd van een verkopers- naar een kopersmarkt waarin de klant doorslaggevende invloed op de condities heeft. Tenslotte gaf de topman aan dat Ctac last heeft van andere bedrijven waar werkloze consultants hun diensten voor een lagere prijs aanbieden.

Verslechterende betalingsmoraal is risico
Bij Ctac valt verder de hoge debiteurenstand op. Debiteuren met een betalingsachterstand van meer dan drie maanden steeg met zo'n 30 procent. Financieel directeur Jan-Willem Wienbelt hield beleggers tijdens de jaarvergadering voor dat er deze tragere betalingen in perspectief bezien moeten worden. De omzet is gestegen met 44 procent zodat er verhoudingsgewijs sprake is van een lichte verbetering. Desondanks blijft debiteurengedrag een risicofactor.

Verder heeft Ctac een hoge post goodwill op de balans staan als gevolg van de vele overnames van de afgelopen jaren. Eind 2008 is de goodwill bekeken en hoefde Ctac, aldus Wienbelt, geen afboekingen hierop te doen. In hoeverre de post goodwill de volgende impairment test zal doorstaan, nu langzaamaan de moeilijke marktomstandigheden in de resultaten zichtbaar worden, is onduidelijk. Wienbelt wilde hier niet op ingaan.

Vertrekvergoeding onder de pet gehouden
Naast deze operationele perikelen bleek uit het jaarverslag dat de in augustus 2008 benoemde bestuursvoorzitter Hogendoorn bij een eventueel ontslag 750.000 euro meekrijgt. Deze gouden parachute had president-commissaris Herman Olde Hartmann verzwegen bij de benoeming van de Hogendoorn. Olde Hartmann liet weten een dergelijke ontslagvergoeding noodzakelijk te vinden om Hogendoorn richting Ctac te lokken.

Wat betreft goed ondernemingsbestuur mag Ctac overigens nog wel meer verbeteren. Zo heeft het Bossche concern nog steeds een Stichting Prioriteit die bestuurskandidaten voorstelt. Het wordt tijd dat Ctac de zeggenschap over het bedrijf neerlegt waar die hoort: bij de aandeelhouders.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net