VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hof Amsterdam verklaart Shell-schikking bindend

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft de Non-V.S. Schikkingsovereenkomst met betrekking tot de hercategorisering door Shell van een aantal van haar olie- en gasreserves bindend verklaard. De overeenkomst biedt compensatie ten bedrage van US$ 352,6 miljoen aan in aanmerking komende non-V.S.-aandeelhouders die Shell aandelen hebben gekocht, op beurzen buiten de Verenigde Staten, tussen 8 april 1999 en 18 maart 2004.

Het schikkingsbedrag omvat onder meer een betaling van $ 12,5 miljoen die gelijkmatig uitgekeerd zal worden aan alle aandeelhouders die een geldige claim indienen voor compensatie, ongeacht het aantal aandelen gehouden door de persoon of instantie die de claim indient.

Naast de US$352,6 miljoen is een bedrag van US$ 28,4 miljoen beschikbaar gesteld om de compensatie onder de Non-V.S. Schikkingovereenkomst aan te laten sluiten bij de compensatie onder de V.S. Schikking. Shell heeft voorts toegezegd om rente te betalen over het totaalbedrag per 1 april 2008. 

Partijen bij deze overeenkomst zijn Shell*, de institutionele beleggers Stichting Pensioensfonds ABP en PGGM (namens Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn), de Vereniging van Effectenbezitters en de Stichting Shell Reserves Compensation Foundation.

Theo Raaijmakers, voorzitter van de Stichting: “We zijn verheugd dat het Gerechtshof Amsterdam de overeenkomst goedgekeurd heeft. Dit is een unieke gebeurtenis, zowel wat betreft de inhoud van de zaak als het feit dat dit de eerste keer is dat een Nederlands Gerechtshof zo’n grote internationale schikkingovereenkomst bindend heeft verklaard. De schikking werd al ondersteund door vele individuele aandeelhouders en meer dan 150 institutionele beleggers. Nu het Hof heeft bevestigd dat de schikking billijk en redelijk is, zullen we eindelijk kunnen beginnen met het proces van het beschikbaar stellen van de claimformulieren, het beoordelen van de geldigheid van de claims en het uitkeren van het schikkingsbedrag. We willen met name onze dank uitspreken aan Stichting Pensioensfonds ABP, Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, de VEB, Shell en onze Amerikaanse en Nederlandse raadslieden, die samen de aanzet tot deze oplossing hebben gegeven.

”Verdere informatie over de gevolgen van de algemeen verbindendverklaring van de Non-V.S. Schikkingovereenkomst voor de in aanmerking komende aandeelhouders (inclusief informatie over hoe een compensatieclaim ingediend moet worden en de mogelijkheid van een zogenaamde ‘opt-out’) zal te zijner tijd kenbaar worden gemaakt via advertenties in verscheidene kranten, een directe mailing aan de bekende aandeelhouders en op de volgende websites:
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Over de Stichting
De Stichting Shell Reserves Compensation Foundation is een stichting die alle aandeelhouders vertegenwoordigt die onder de Non-V.S. schikkingsovereenkomst vallen. Onder de deelnemers aan de Stichting, die allen de Non-V.S. schikkingsovereenkomst ondersteunen, bevinden zich zowel ongeveer 150 institutionele beleggers, waaronder Stichting Pensioensfonds ABP, PGGM (namens Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn), DEKA, Norges, UBS en Morley, als Euroshareholders, de confederatie van Europese beleggingsverenigingen en 18 andere organisaties die individuele aandeelhouders vertegenwoordigen uit België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden en een aantal andere landen. Samen met Shell, Stichting Pensioenfonds ABP, PGGM (namens Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn) en de VEB, heeft de Stichting het Gerechtshof verzocht om deze schikking bindend te verklaren.
Onder de bindende schikkingsovereenkomst is het de taak van de Stichting om de schikkingsbedragen uit te keren aan de investeerders die hiertoe gerechtigd zijn. * Het woord "Shell" zoals gebruikt in dit persbericht refereert aan de twee voormalige moederbedrijven: de Shell Transport and Trading Company, Ltd., (voorheen de "Shell" Transport and Trading Company plc.) en Shell Petroleum N.V. (de rechtsopvolger van Royal Dutch Petroleum Company).

Vereniging van Effectenbezitters